Główne przyczyny depopulacji Polski i Europy – wykład ks.prof.Krzysztofa Bielawskiego

18 stycznia 2023 r. w kościele rektoralnym św. Katarzyny odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Akademia Zamojska dla Rodziny”. Tematem spotkania był wykład ks.prof.Krzysztofa Bielawskiego pt.,, Główne przyczyny depopulacji Polski i Europy”

Na przestrzeni 121 lat względny udział Polski w populacji ogólnoświatowej spadł trzykrotnie, z 1,55% do 0,48%. Gdyby podobny wynik dotyczył dowolnego zjawiska ekonomicznego, np. polskiego PKB od momentu akcesji do Unii Europejskiej (2004 r.), obecnie, zostałoby to uznane za klęskę i przejaw niekompetencji rządzących. Tymczasem obserwujemy bezprecedensowy wzrost udziału polskiego PKB w europejskim. Co się stało w dziejach naszego narodu, że tak drastycznie spadł nasz udział demograficzny w populacji ogólnoświatowej w ciągu ostatnich 121 lat. Kto się do tego przyczynił? Co było główną przyczyną tak ogromnej zapaści populacyjnej? Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy? Na te i inne pytania szuka odpowiedzi ks.prof. Krzysztof Bielawski. A gdyby nie doszło do zapaści demograficznej, to ilu mieszkańców mogłaby liczyć Polska na koniec 2020 r., gdyby rozwijała się tak dynamicznie jak w wymiarze ekonomicznym po akcesji do Unii Europejskiej / https://demografia.com.pl/demografia/dramat-depopulacji-polski/

Zapraszamy na wykład

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *