Droga do służby wojskowej z klas mundurowych prowadzi przez Federację Organizacji Proobronnych

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej wszystkie szkoły, które kształcą młodzież w tzw. „Klasach wojskowych” powinny nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi o charakterze obronnym w celu intensyfikacji działań szkoleniowych. Ma to na celu przede wszystkim podniesienie poziomu szkoleń w oparciu o kadrę instruktorską organizacji, oraz umożliwia dostęp do bazy szkoleniowej i infrastruktury wojskowej.

Szkoły, które tego typu działań nie poczynią, będą kształcić młodzież wyłącznie we własnym zakresie, a absolwenci tego typu placówek nie uzyskają możliwości wsparcia ministerstwa.

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość nawiązało w tym celu współpracę ze Stowarzyszeniem Instruktorów Legii Akademickiej KUL. Organizacja ta jest członkiem Federacji Organizacji Proobronnych powołanej pod auspicjami MON, co świadczy o pełnej aprobacie ministerstwa dla działań prowadzonych przez nią dotychczas.

Współpraca LO CSM ze stowarzyszeniem trwa już od około roku i w ramach tej współpracy uczniowie CSM odbywają szkolenia z zakresu sprawności obronnych w ośrodku Legii w Lublinie.

W związku z najnowszymi decyzjami Ministra Obrony Narodowej współpraca ta przybierze bardzie formalny charakter, ponieważ wszelkie szczegóły zostały już uzgodnione.

W ramach współpracy Ministerstwo Obrony Narodowej przeszkoli instruktorów szkoły w czasie 9 dniowego kursu który odbędzie się we Wrocławiu we wrześniu b.r..

Ponadto, wprowadzona zostanie nowa organizacja terenowego oddziału Legii, który będzie funkcjonował w LO CSM, mianowicie klasy zostaną podzielone na drużyny, których dowódcy skorzystają z kilkudniowych szkoleń zorganizowanych przez Legię w ramach współpracy z Siłami Zbrojnymi. Wszyscy uczniowie, którzy przybędą do szkoły początkiem roku szkolnego 2015/2016 odbędą profesjonalne szkolenie unitarne zorganizowane przez partnera szkoły w ośrodku w Lublinie.

Partnerstwo Szkoły i Stowarzyszenia Instruktorów Legii Akademickiej daje też możliwości nabywania dodatkowych umiejętności niezbędnych w przyszłości w czasie służby wojskowej, np. organizowane były już zajęcia z taktyki  i terenoznawstwa, oraz obsługi broni, te zajęcia będą kontynuowane dla wszystkich uczniów LO CSM, którzy wyrażą chęć wzięcia w nich udziału. Warto dodać, że dla uczniów wyróżniających się zaplanowano szkolenia w Kompanii Reprezentacyjnej WP w Warszawie połączone z udziałem w uroczystej defiladzie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Wiele szkół prowadzących „klasy wojskowe” zapomina o organizacji wyjazdowych obozów szkoleniowych. W Centrum Szkół Mundurowych element ten traktowany jest w sposób priorytetowy. W bieżącym roku szkolnym takich przedsięwzięć zaplanowano, aż trzy. We wrześniu odbył się 6 dniowy obóz szkoleniowy dla klas drugich, w kwietniu uczniowie szkolili się na Poligonie Wojskowym Sitaniec Wolica we współpracy z Dowódcą 3 batalionu zmechanizowanego. Temu przedsięwzięciu towarzyszyło wsparcie Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka, który zapewnił możliwość bezpłatnego transportu uczniów na zajęcia. Element ten jest także istotny z punktu widzenia MON, ponieważ wparcie Samorządu Terytorialnego jest jednym z warunków funkcjonowania szkoły o charakterze mundurowym. W czerwcu b.r. zaplanowany jest 6 dniowy obóz dla uczniów klas pierwszych w ośrodku szkoleniowym w Puszczy. Warto zauważyć, iż wszystkie te przedsięwzięcia były całkowicie bezpłatne dla uczniów.

Kwestia organizacji szkoleń wyjazdowych jest także ważnym elementem współpracy szkoły z Legią Akademicką. Zaplanowano na przyszły rok szkolny tego typu szkolenie w oparciu o Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Tak więc warto zauważyć stały rozwój możliwości w tym zakresie, co niewątpliwie przełoży się na wysoki poziom wiadomości i umiejętności wśród absolwentów szkoły.

Ważnym elementem jest także dokumentacja wszelkich działań prowadzonych przez szkołę w nowej formie. Wszelkie szkolenia dokumentowane będą przez wystawione odpowiednie certyfikaty. Organem wystawiającym będzie oprócz szkoły także Legia Akademicka KUL, dzięki czemu dokumenty te będą honorowane we wszystkich instytucjach podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na koniec warto wspomnieć o kosztach zaplanowanych działań. Otóż szkoła stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na tego typu przedsięwzięcia i dotychczas się to udawało, natomiast wszelkie szkolenia organizowane przez Legię wymagają wyłącznie nakładów na materiały dydaktyczne w wysokości 10 – 15 PLN za weekendowe szkolenie. Co nie wydaje się sumą wygórowaną. Składka członkowska dla uczniów będących członkami Legii Akademickiej ustalona została na 20 PLN rocznie, a więc niewiele więcej niż złotówka miesięcznie.

Podsumowując, jest to początek budowy sił Obrony Terytorialnej w naszym mieście i jedyna droga dla młodych ludzi pragnących zostać żołnierzami. Warto zauważyć, iż wszelkie działania realizowane są wyłącznie za zgodą i z inspiracji Ministerstwa Obrony Narodowej, co pozwala na utrzymanie właściwego poziomu szkoleń i realnie umożliwia młodym ludziom ubiegać się o skrócenie służby przygotowawczej i wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych, co jest pierwszym krokiem do Zawodowej Służby Wojskowej. Dlatego też warto zweryfikować co szkoły prowadzące klasy mundurowe oferują swoim uczniom w rzeczywistości i czy nie jest to tylko sam mundur, bez perspektyw i bez możliwości szkolenia i nabywania umiejętności, oraz bez możliwości poznania rzeczywistego wymiaru służby.

Tekst: Paweł Kozak, pełnomocnik ds. kształcenia mundurowego LO CSM Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *