Dr n. med. Rafał Sapuła – nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

W dniach 13-14 maja 2022r. w Krakowie w trakcie trwania wydarzenia „Reha INNOVATIONS” organizowanego przez Targi w Krakowie Sp. z.o.o. odbył się XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh) na którym

Dr n. med. Rafał Sapuła, ordynator Zamojska Klinika Rehabilitacji został Prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh)

Taką decyzję podjęli uczestnicy Kongresu i Walnego Zgromadzenia PTReh, który odbył się w Krakowie. W Zarządzie Towarzystwa znaleźli się znakomici profesorowie i doktorzy, lekarze oraz fizjoterapeuci.
Pan Doktor Sapuła to pierwszy i jedyny w historii Zamościa prezes ogólnopolskiego, lekarskiego towarzystwa naukowego. Do tej pory przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa PTReh oraz Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTReh.
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji to największe stowarzyszenie naukowe skupiające osoby związane z rehabilitacją medyczną, przede wszystkim lekarzy, założone w 1989 roku, a liczące ponad 2000 osób.
Dr n. med. Rafał Sapuła to:
– lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, medycyny paliatywnej,
– certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, jest także mgr fizjoterapii.
– Od 2018r. sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim. Jest jedynym lekarzem w Zamościu, który pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycznej.
Ponadto jest stałym doradcą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Pełnił także inne ważne funkcje: Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, eksperta Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, eksperta Forum Osób Niepełnosprawnych.
Jest także biegłym sądowym, autorem i współautorem ponad 200 publikacji, rozdziałów w podręcznikach, promotorem pomocniczym 5 doktorantów, promotorem ponad 300 magistrantów i licencjatów, adiunktem uczelni wyższych.
Odbył szereg szkoleń specjalistycznych w Polsce i zagranicą.

Rafał Sapuła  – Polskie Towarzystwo Rehabilitacji to największe stowarzyszenie zrzeszające  osoby związane z rehabilitacją, przede wszystkim lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej ale również fizjoterapeutów, masażystów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów czyli wszystkie osoby które związane są z procesem rehabilitacji. Jest to Towarzystwo, które ma bardzo długą historię. Zostało założone w 1989 roku a jego głównym założycielem był pan profesor Jan Haftek który wiele lat pracował tutaj w Zamościu na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w katedrze fizjoterapii. Ja teraz dzięki wyborom moich kolegów zostałem mianowany nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, także mogę powiedzieć żartobliwie że  kontynuułuję w pewnym sensie też jakąś tam zamojską tradycje.

Na kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zostałem głosami kolegów wybrany na nowego prezesa na kolejną trzyletnią kadencję. Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, przede wszystkim chce podnieść rangę w naszej specjalizacji. Rehabilitacja jest niestety słabo opłacana w stosunku do innych dziedzin medycyny specjalizacją, w związku z tym coraz mniej osób garnie się do tej specjalizacji. Chcemy zachęcić tym, pokazać plusy tejże specjalizacji, możliwości i przede wszystkim pracy ze starszymi i niepełnosprawnymi pacjentami, chcemy aby ta specjalizacja nabrała też bardziej wymiaru takiego interwencyjnego, chcemy wprowadzać nowe techniki leczenia między innymi spastyczności z wykorzystaniem pomp baklofenowch czy z wykorzystaniem toksyny botulinowej, chcemy w pewnym stopniu uzupełniać też specjalistów ortopedii i reumatologi w leczeniu dysko suplementacyjnym przy leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, kolanowych chce również w większym stopniu postawić na rozwój technik związanych z diagnostyką, przede wszystkim wprowadzać szkolenia w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz doskonalić umiejętności kolegów w dziedzinach związanych z fizjoterapii z metodami specjalnymi w fizjoterapii. Kolejnym celem jest dalszy rozwój naukowy naszego towarzystwa. W naszym towarzystwie jest bardzo duże grono profesorów o znakomitych osiągnięciach naukowych, ale chcemy aby też więcej młodych osób garnęło się do tej specjalizacji, podnosiło swoje nie tylko kwalifikacje fachowe ale również poziom naukowy, w zasadzie na każdej akademii medycznej w tej chwili jest klinika katedra rehabilitacji i gdzie zarządzana przez kadrę profesorską i tutaj chcemy na tym opierać ten rozwój naukowy no i tym samym rozwijać tą specjalizacje.

Rehabilitacja kojarzona jest z osobami starszymi, niekoniecznie tak jest. Przeważającą ilość pacjentów stanowią osoby starsze. Wraz z wiekiem no niestety potęguje się to zjawisko niepełnosprawności, ale no niestety siedzący tryb życia, zmiany cywilizacyjne też powodują że mamy coraz więcej młodych osób z dysfunkcjami między innymi kręgosłupa. To jest rzeczywiście już choroba cywilizacyjna najczęstsza przyczyna absencji chorobowej w pracy to właśnie zespoły bólowe kręgosłupa a jeżeli chodzi o osoby starsze no rzeczywiście bardzo to zjawisko jest widoczne na co dzień w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji. Poza tym, że prowadzimy taką rehabilitację na miejscu w ośrodku rehabilitacji dziennej poradni rehabilitacyjnej czy w zakładzie fizjoterapii, również świadczymy usługi w domach pacjentów czyli mamy zespoły wyjazdowe. Polega to na tym, że ja jadę jako lekarz na taką wizytę, oceniam stan pacjenta, badam, zlecam zaopatrzenie ortopedyczne, kieruję tam do tych pacjentów fizjoterapeutów i właśnie na tej podstawie widzę jak duże są i rosną potrzeby właśnie szczególnie osób starszych, zniedołężniałych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi po przebytych udarach mózgu z chorobą Parkinsona. To zjawisko rzeczywiście rośnie i te potrzeby będą rosły.

Trzeba powiedzieć, że świadomość pacjentów jeżeli chodzi o efekty rehabilitacji jest dosyć wysoka.

Jest bardzo dużo publikacji dotyczących skuteczności rehabilitacji.  przede wszystkim tania, nie mająca działań ubocznych medycyna w przeciwieństwie do farmakoterapii, chociaż my też używamy jak najbardziej metod farmakologicznych bo one wspomagają ten proces rehabilitacji ale rzeczywiście skuteczność jest duża. Leczymy przede wszystkim bezpiecznie i to jest ten główny atut. Chciałoby się tylko powiedzieć żeby była większa dostępność do rehabilitacji. Rzeczywiście obserwujemy rosnącą świadomość społeczeństwa i rzeczywiście nasze możliwości fizyczne, logistyczne nie nadążają za tymi potrzebami społecznymi. Też chcielibyśmy żeby kolejki były krótsze, żeby pacjent był leczony natychmiast po pojawieniu się u nas, po wystąpieniu jakiegoś problemu chorobowego ale nie jesteśmy czasami w stanie natychmiast zaspokoić tychże rosnących potrzeb.

A jeżeli chodzi właśnie o finansowanie rehabilitacji czy pan będzie się starał o lepsze finansowanie rehabilitacji ?  Jako konsultant wojewódzki mogę o to zabiegać, natomiast Towarzystwo jest głównie organizacją która ma za zadanie właśnie rozwój naukowy i fachowy ale jako konsultant wojewódzki czy pracując jako doradca w sejmie na pewno będę potęgował te działania i kierował prośby o poprawę tego finansowanie. Troszeczkę teraz ta rehabilitacja –  dofinansowanie się poprawiło w ostatnim czasie, ale ono i tak no niestety nie zaspokaja potrzeb związanych ze wzrostem cen, ze wzrostem wynagrodzeń. W dalszym ciągu trwają prace już od kilku lat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mające na celu zmiany organizacyjne w rehabilitacji a tym samym być może to poprawę finansowania. Jakoś tak nie byliśmy do tej pory wydaje się doceniani przez decydentów jeżeli chodzi o finansowanie, miejmy nadzieję że to się zmieni bo rosnące potrzeby społeczeństwa, nasilające się zjawisko niepełnosprawności no niestety będzie wymuszało na wszystkich, na rządzących takowe zmiany.
Trzeba też powiedzieć że Pana awans jest też szansą dla naszego regionu dla Zamościa.  Na pewno będę przy tej okazji jeszcze bardziej promował nasz region, aczkolwiek w 2014 roku jak organizowałem tutaj bardzo duże sympozjum bo przyjechało do Zamościa 800 osób w tym około 100 najbardziej znanych profesorów z całego świata to już wtedy Zamość był bardzo dobrze kojarzony z rehabilitacją. i staram się też aktywnie uczestniczyć we wszystkich kongresach i sympozjach, piszemy artykuły naukowe więc Zamość jest na pewno przeze mnie promowany a teraz będzie jeszcze w większym stopniu. Tutaj chcę przypomnieć że Katedra Fizjoterapii która działa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji była w pewnym momencie, 15 lat temu największą katedrą fizjoterapii w Europie. To też jest bardzo ciekawa rzecz, skupiliśmy wtedy znakomitych profesorów, największe sławy polskiej rehabilitacji. Właśnie przyjechał do nas pan profesor Haftek pan profesor Siwek, Kwołek, Rudnicki to jest historia polskiej rehabilitacji, neurochirurgii, ortopedii. Mam nadzieję, że teraz bo  trwają prace w Akademii Zamojskiej w których też mam przyjemność uczestniczyć i ten kierunek fizjoterapia będzie ponownie otwarty, mamy nadzieję że nastąpi to w 2023 roku w tej chwili pracujemy nad nowym programem nauczania./wywiad dla KRZ/
 Rafał Sapuła doktor nauk medycznych, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej medycyny paliatywnej balneologii i medycyny fizykalnej, magister fizjoterapii kierownik Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim  prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *