Dotacja dla Dziennego Domu „Senior+

Miasto Zamość pozyskało dotację w wysokości 57,6 tys. zł na zapewnienie funkcjonowania istniejącej Dziennego Domu „Senior+”. Placówka działa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką bezpośrednio realizującą program jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja społeczna. Program zajęć został tak przygotowany, by podnosił poziom sprawności fizycznej osób starszych, a także utrzymywał ich samodzielność i wydolność. W Dziennym Domu „Senior+” w Zamościu systematycznie odbywają się zajęcia z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej: ćwiczenia na siłowni, zajęcia nordic walking, ćwiczenia w Krytej Pływalni oraz zajęcia gimnastyki usprawniającej. Obecnie w programie uczestniczą 93 osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.