Dobre wyniki zamojskich gimnazjów

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W dniach 21 – 23 kwietnia br. został przeprowadzony egzamin gimnazjalny, który składał się z trzech części.

W części pierwszej, humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), w części drugiej, matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

W zamojskich szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, do egzaminu przystąpiło 542 uczniów klas III.

Porównując średnie wyniki zamojskich szkół na tle rozkładu wyników szkół z terenu działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – w części humanistycznej z zakresu egzaminu z języka polskiego – cztery na siedem szkół uzyskało wynik wyższy niż 20 pkt., a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – sześć szkół uzyskało wynik wyższy niż 20,5 pkt – średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE.

W części matematyczno – przyrodniczej z zakresu matematyki – sześć szkół uzyskało wynik wyższy niż 14,1  (średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE), a z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 4 szkoły uzyskały wynik wyższy niż 14,1  (średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE).

W części egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym (j.angielski) – sześć zamojskich szkół uzyskało wynik wyższy niż 26,1 pkt. (średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE).

Gimnazjum Nr 5 w Zamościu uzyskało najlepszy wynik we wszystkich częściach egzaminu. Na drugim miejscu znalazło się Gimnazjum Nr 4 w Zamościu w części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej.

Źródło: Newsletter Zamościa 04/06/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *