Czad i ogień – obudź czujność

„Czad i ogień – obudź czujność” to ogólnopolska kampania społeczna której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zmniejszenie ilości osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.

Mając na względzie szeroko rozumianą profilaktykę zamojscy strażacy włączyli się do akcji „Nie pal śmieci” organizowanej przez Urząd Miasta Zamość, Straż Miejską w Zamościu przy Współudziale Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tej akcji w dniach 17 i 20 listopada, w 39 mieszkaniach komunalnych usytuowanych na Starym Mieście, dokonywano pomiaru tlenku węgla, weryfikowano czy w piecach nie są spalane tworzywa sztuczne lub materiały drewnopochodne, jak również przekazywano ulotki dotyczące zakazu spalania śmieci oraz zagrożeń w sezonie grzewczym. W 20 mieszkaniach stwierdzono występowanie niewielkich ilości tlenku węgla, powodowanych często brakiem właściwej wentylacji pomieszczeń.

Od początku września na terenie powiatu zamojskiego podczas obecnego sezonu grzewczego odnotowano 30 pożarów w budynkach mieszkalnych, w połowie z nich wystąpiły straty od kilkuset złotych do nawet 30 tys. zł. W kilkunastu przypadkach paliły się sadze w kominie. Największe zagrożenie powodowane przez tlenek węgla, wystąpiło w dniu 13 listopada na ul. Weteranów, gdzie w wyniku nieszczelności pieca kaflowego i komina do wnętrza mieszkania przedostawał się dym. Stężenie tlenku węgla było kwalifikowane jako niebezpieczne (wyniosło 525ppm). Kobieta przebywająca w mieszkaniu pierwotnie sama je opuściła, następnie źle się poczuła, strażacy podali jej tlen. Poszkodowana została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala na obserwację.

Przypomnijmy tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym bezbarwnym i bezwonnym, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Tylko czujnik tlenku węgla jest w stanie wykryć jego obecność. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów, w konsekwencji nawet zgon.

Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów jest zainstalowanie (u góry pomieszczenia) czujnika tlenku węgla. Aby zabezpieczyć nasze mieszkania przed zagrożeniem pożarowym, wskazane jest wyposażenie w autonomiczną czujkę pożarowej. Wskazane urządzenia w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjecie właściwych działań (czynności gaśniczych lub opuszczenie zagrożonego pomieszczenia). Urządzenia takie można nabyć w sklepach ogólno-budowlanych, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii 9V.

Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:
– zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek wentylacyjnych), warto jest stosować nawiewniki okienne,
– zapewnienie szczelności przewodów odprowadzających spaliny,
– oczyszczanie kominów z zalegającej sadzy,
– zachowanie stosownych odległości min. 1m, przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o. oraz urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przekraczającej ponad 100 0 C,
– zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych.

Andrzej Szozda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *