Co w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019? Już wiemy

Wiemy już jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Część głosów oddano podczas głosowania internetowego, część podczas osiedlowych zebrań. Po zsumowaniu wszystkich ważnych głosów powstała poniższa lista.

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego o największej liczbie głosów z poszczególnych Osiedli do realizacji w 2019 roku:

Os. Planty: „Zielony parking” miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przy bloku 28, 30, 32.

Os. Orzeszkowej- Reymonta: Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego od dwóch zespołów garażowych (122 szt.) oraz domków jednorodzinnych na osiedlu Reymonta przy ul. Wspólnej

Os. Powiatowa: Remont drogi wewnętrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowej 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa

Os. Partyzantów: Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów

Os. Zamczysko: Częściowy remont nawierzchni ul. Klonowicza w Zamościu (wyrównanie newralgicznych miejsc)

Os. Majdan: Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan

Os. Rataja: Budowa odcinka drogi- ul. Nasienna

Os. Słoneczny Stok: Modernizacja i doposażenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego z placem zabaw na osiedlu „Słoneczny Stok”

Os. Nowe Miasto: Remont ul. Poprzecznej

Os. Karolówka: Zagospodarowanie terenu pod obiekt sportowo- rekreacyjny przy ul. Królowej Jadwigi dla mieszkańców osiedla Karolówka

Os. Zamoyskiego: Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Zamościu

Os. Janowice: Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Włościańskiej od posesji 1B- 2D do posesji nr 3-8A wraz z odwodnieniem

Os. Promyk: Remont nawierzchni chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza – od ul. Partyzantów do J. Krysińskiego oraz od J. Krysińskiego do mostu na rzece Łabuńce.

Os. Św. Piątka: Remont ulicy Jordana

Os. Stare Miasto: Montaż kamer monitoringu wizyjnego w podwórzach Starego Miasta Zamość

Os. Kilińskiego: Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ul. Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami- kontynuacja projektu

W zebraniach, które odbyły się na wszystkich szesnastu osiedlach, zagłosowały 252 osoby. Przez internet oddano 2152 głosy. Realizacja zadań rozpocznie się tuż po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawców.

( inf. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *