Centrum Cyberbezpieczeńśtwa szkoli seniorów i młodzież z cyberbezpieczeństwa

Podczas konferencji  prasowej (17 marca br.) w Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podsumował działalność jednostki, w tym sukces akcji edukacyjnej dedykowanej seniorom, dzięki której ponad 200 seniorów zwiększyło bezpieczeństwo korzystania z Internetu oraz podniosło poziom kompetencji cyfrowych. W zamojskich szkołach zajęcia uświadamiające zagrożenia w sieci prowadzone są także dla dzieci i młodzieży.

Jedną z najbardziej narażonych na ataki w świecie wirtualnym grupą społeczna są seniorzy. Wiceminister Marcin Romanowski zwrócił uwagę na duży udział Centrum Cyberbezpieczeństwa w zwiększaniu świadomości oraz rozwoju kompetencji, pozwalających seniorom ochronić się przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata. Wiceszef resortu sprawiedliwości podsumował cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do mieszkańców Zamościa i okolic w wieku 60-75 lat. 10 bezpłatnych spotkań cieszyło się sporym zainteresowaniem. W inicjatywie wzięło udział ponad 200 seniorów.

Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski zwrócił uwagę na szereg zagrożeń, z którymi muszą zmierzyć się seniorzy wchodzący w świat cyberprzestrzeni. Na tej liście niebezpieczeństw można znaleźć m.in. próby wyłudzeń i podszywania się pod instytucje i członków rodziny poprzez wysyłki SMS-ów i maili; stalking, czyli uporczywe nękanie poprzez np. uporczywe wysyłanie internetowych wiadomości.

– Jednym z głównych zadań państwa i rządu jest ochrona obywateli. Zadanie to realizujemy m.in. ze wsparciem Centrum Cyberbezpieczeństwa – dodał Romanowski.

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeńśtwa Jan Kostrzewa zaznaczył, że świat rozwija się i zmienia bardzo dynamicznie, a postęp technologiczny tworzy nowe obszary aktywności dla potencjalnych przestępców . Jak pokazują badania, liczba dzieci i młodzieży korzystających z mediów społecznościowych stale rośnie. To właśnie w wirtualnym świecie najmłodsi mogą napotkać szereg zagrożeń – jednym z nich są niebezpieczne wyzwania (tzw. challenge), których wykonanie niejednokrotnie może zagrozić życiu lub zdrowiu.

Centrum Cyberbezpieczeństwa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie ochrony najmłodszych – współpracuje m.in. z Katolicką Szkołą Podstawową im. św. Ojca Pio w Zamościu oraz organizuje szkolenia dla uczniów z Zamościa – młodzieży w wieku 13-18 lat. Podczas spotkań młodzi zdobędą teoretyczną wiedzę o atakach hackerskich czy cyberprzestępszości oraz dowiedzą się, jak wykorzystać ją w praktyce, aby ochronić siebie i innych przed cyberatakami.

Działania zapobiegawcze i edukacyjne podejmowane od najmłodszych lat zwiększają świadomość młodzieży i pozwalają im być bardziej świadomymi i bezpiecznymi użytkownikami Internetu – skomentował Jan Kostrzewa.

Lokalizacja Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu – na wschodzie Polski – to strategiczne położenie tej jednostki w obecnym czasie, jak podkreślił Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wojna na Ukrainie i zagrożenie nią wywołane ma swoje odzwierciedlenie również w świecie wirtualnym. Działalność Centrum wpływa na bezpieczeństwo zarówno sektora publicznego i prywatnego, chroniąc je przed atakami hackerskimi.

Wiceminister Romanowski zaznaczył, że położenie Centrum Cyberbezpieczeństwa na Zamojszczyźnie korzystnie wpływa na rozwój tego regionu.

– To szansa na nowe wysoko wykwalifikowane miejsca pracy, uatrakcyjnienie Polski Wschodniej dla inwestorów oraz podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa pobliskich mieszkańców – powiedział na konferencji Marcin Romanowski.

Obecnie Centrum Cyberbezpieczeństwa zatrudnia blisko 50 osób, a tylko w samym 2022 roku z podatku VAT dzięki jego działalności do budżetu Zamościa wpłynęło prawie pół miliona złotych.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *