Program wymiany kotłów w Zamościu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość po raz pierwszy realizuje program udzielania wsparcia finansowego dla mieszkańców na montaż nowych, ekologicznych i wysokosprawnych kotłów c.o., zdecydowanie bardziej przyjaznych środowisku. Zadanie ma na celu poprawę jakości powietrza, w szczególności ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów z sektora komunalnego, z czym borykają się mieszkańcy osiedli z zabudową jednorodzinną, w okresie grzewczym. Do podejmowania działań w tym zakresie, zobowiązują nas wyniki badań jakości powietrza, jakie przeprowadza Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska oraz przede wszystkim zapisy Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

Obecnie podpisywane są umowy o udzielenie dotacji celowych na ten cel, które w przypadku osób fizycznych wynoszą 60% inwestycji. Realizacja polega na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węgłowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródła ogrzewania, w postaci kotła opalanego paliwem:
1) gazowym,
2) biomasą (m.in. pellet, drewno, brykiety, wióry wierzby energetycznej itp.),
3) stałym (węgiel np.: orzech, ekogroszek).

Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Do tut. urzędu wpłynęło 57 wniosków, na łączną kwotę dotacji ponad 350tys. zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe, po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej, do realizacji w bieżącym roku zakwalifikowano 32 wnioski.

Uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji, radni przyjęli w październiku ubiegłego roku. Następnie w budżecie Miasta Zamość na rok 2016, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 na realizację zadania. Wnioski przyjmowane były od 15 lutego do 15 marca.

W przyszłym roku planuje się kontynuację zadania.

Info.: Newsletter 01/05/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *