„Caritas Zamość – najbardziej potrzebującym!”- projekt Caritas skierowany do potrzebujących mieszkańców naszej diecezji.

Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej we współpracy z Fundacją  PGE  zakupiła artykuły spożywcze i art., szkolne. Paczki zostały przygotowane dla osób starszych, samotnych, chorych oraz rodzin wielodzietnych zmagających się z trudną sytuacją materialną lub które zostały dotknięte sytuacją  kryzysową. Pomoc udzielana w  formie  paczek żywnościowych jest często jedyną formą wsparcia.  Paczki  przygotowane z art. szkolnych dla dzieci rodzin wielodzietnych i zmagających się z różnymi sytuacjami kryzysowymi są  pomocą  w  przygotowaniu dzieci do  szkoły.  Wsparcie to również daje dzieciom  możliwość nauki oraz rozwijania swoich  talentów i umiejętności.

Dziękujemy Fundacji PGE za współpracę i wsparcie tak ważnej dla nas inicjatywy!

“Projekt realizowany w ramach współpracy Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej z Fundacją PGE”

/materiał nadesłany

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *