Budżet Obywatelski na 2023 rok w Zamościu

Od 4 do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2023 r. Zachęcamy mieszkańców miasta do zgłaszania pomysłów na zmianę swojego osiedla i miasta.

Dla każdego z szesnastu osiedli przeznaczono po 100 000 zł – razem 1, 6 mln zł. Na realizację projektu ogólnomiejskiego zaplanowano 950 000 zł. W sumie do rozdysponowania jest 2 550 000 mln zł.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, propozycję projektu osiedlowego może zgłosić min. 10 mieszkańców, propozycję projektu ogólnomiejskiego – min. 50 mieszkańców.

Propozycje projektów zgłasza się na specjalnym formularzu, który publikujemy w załączniku. Kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszenia Projektu Osiedlowego/Ogólnomiejskiego należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt- Budżet Obywatelski 2023” w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zamość lub w formie elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres e-mail budzetobywatelski@zamosc.pl.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *