Będą pieniądze na termomodernizację bloków

W najbliższy czwartek (16 sierpnia) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji kompleksowego projektu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych z udziałem środków unijnych. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie zakończenie programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych  Spółdzielni.

To pozytywna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców, bo realizacja projektu przyczyni się do oszczędności energii a tym samym do niższych opłat za ogrzewanie.

Dodajmy, że jeszcze w 2017 r. Spółdzielnia złożyła dwa wnioski aplikacyjne na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych:

1 – Osiedle E. Orzeszkowej, Oboźna – budynki ul. J. Piłsudskiego 19, Ciepła 4, 6, ul. Orzeszkowej 3, ul. Oboźna 3, 7, 19, 21, 31; osiedle Wiejska – budynki ul. Wiejska 7, 9, 11, 19, 21, 23, ul. Wąska 20; osiedle Lubelska – budynek ul. Lubelska 36.

Wartość robót 16 639 832,49 zł. Wysokość dofinansowania 8 524 289,02 zł.

2 – Osiedle Szwedzka – budynki ul. Szwedzka 21, 31, 33; ul. Brzozowa 20, 26.

Wartość robót 4 878 768,15 zł. Wysokość dofinansowania 2 470 864,06 zł.

Harmonogram realizacji prac  to lata 2019 – 2021.

Rozpoczęcie prac uwarunkowane jest nie tylko podpisaniem umowy, które nastąpi już w czwartek, ale też pozyskaniem kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego tj. ok 45% kosztów kwalifikowanych, jak też na prace, które należy w ramach kompleksowego remontu wykonać np. remonty balkonów. Prace te zgodnie z obowiązującym regulaminem RPO nie podlegają dofinansowaniu i winny być sfinansowane środkami własnymi lub kredytem komercyjnym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.