II ogólnopolski konkurs fotograficzny „Obiektyw na flagę”

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Obiektyw na flagę”
pod patronatem honorowym prezydenta miasta Zamość
i FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Stowarzyszenia Twórców
organizatorzy: Zamojski Dom Kultury, Zamojska Grupa Fotograficzna,
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
partnerzy: Galeria Nadszaniec, ZGL, Fundacja Bastion,
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa

REGULAMIN

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.
1. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego i trwać będzie do 10 kwietnia 2022.
2. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom dowolność w interpretacji tematu konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Celem konkursu jest:
 popularyzacja twórczości fotograficznej
 inspiracja rozwoju zdolności twórczych
 pobudzenie kreatywności twórczych
 upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej
 popularyzacja flagi państwowej RP i flag miast
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 3 prace.
6. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG, przygotowane do druku w formacie 30 x 45 cm w rozdzielczości 300 dpi, na adres e-mail: mchfoto@wp.pl do 10.04.2021 Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.
7. Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: – jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie (należy przesłać skan oświadczenia) również dla celów określonych w regulaminie Konkursu.

Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1000, 1669).
8. Autor zdjęcia wyraża zgodę na użycie go w celach marketingowych, bezpłatną publikacje zdjęć nadesłanych na konkurs oraz prezentowania ich na wystawie i w celach promocyjnych konkursu.
9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatora, a wyłonionym laureatom zostaną przyznane medale Fotoklubu RP i nagrody rzeczowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 2 maja 2022 (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) w Galerii Nadszaniec o godz. 13.00.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *