Dotacja na konserwację polichromii Akademii Zamojskiej

Miasto Zamość otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na konserwację polichromii, które odkryto w ubiegłym roku, podczas rewitalizacji Akademii Zamojskiej. Wysokość dofinansowania wynosi 810 tysięcy złotych.

Cenne malowidła pochodzą z XVIII w. i są wykonane w technice freskowej. Na sklepieniu i ścianach przedstawiono sceny z życia św. Jana Kantego. Całość jest wzbogacona herbami i emblematami w dekoracyjnych obramieniach.

Dzięki pozyskanym środkom Miasto zamierza zrekonstruować kompozycję polichromii w obrębie lepiej zachowanych fragmentów malowideł. Po zakończeniu prac konserwatorskich, wyeksponowane polichromie z pewnością będą się cieszyć dużą popularnością wśród osób odwiedzających obiekt, po zakończeniu rewitalizacji. To wyjątkowy zasób, który potwierdza jego znaczenie dla dziedzictwa historycznego miasta, regionu i Polski.

Akademia Zamojska była trzecią uczelnią wyższą w Rzeczypospolitej (po Akademii Krakowskiej i Wileńskiej). Budynek dawnej Akademii Zamojskiej powstał w latach 1639-1648 w stylu wczesnobarokowym na wzór kolegiów jezuickich dzięki fundacji kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamoyskiego. W latach 1752–1765 na polecenie Jana Jakuba Zamoyskiego gmach Akademii znacznie przebudowano w stylu późnego baroku i rokoka według projektu Jana Andrzeja Bema.

Projekt pn. „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu” realizuje Miasto Zamość w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakres prac obejmuje remont konserwatorski budynku Akademii wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz zaadaptowanie części budynku na cele działalności kulturalnej.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *