Wyniki 44. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

W Muzeum Zamojskim 24 marca 2021 r. oceniono prace, które dostarczyli twórcy ludowi z regionu zamojskiego na tradycyjny 44. Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną organizowany przez Muzeum Zamojskie, Zamojski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Zamość.

Na konkurs dostarczono prace 29 artystów. Komisja dokonała oceny prac uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym i kultywowanie tradycji wielkanocnej. Zgodnie z regulaminem konkursu oceniono prace w dwu kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej. Komisja przyznała nagrody w kategorii tradycyjnej twórczości ludowej za palmy i pisanki tradycyjne dla Katarzyny Zygmunt, Moniki Molskiej, Krystyny Siomy i Alfredy Urbańskiej, za pisanki tradycyjne dla Anny Swaczyna i Agaty Zygmunt oraz za palmy tradycyjne dla Elżbiety Wróbel.

Nagrodę specjalną za rzeźbę o tematyce wielkanocnej otrzymał Leonard Łoza.

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej nagrodę za palmy i pisanki artystyczne otrzymała Bronisława Ostrówka oraz za pisanki artystyczne Urszula Kupiec i Monika Winiarczyk.

Nagrody dla twórców ufundowali:
Prezydent Miasta Zamość,
Starosta Powiatu Zamojskiego.

Ze względu na sytuację pandemiczną podjęto decyzję o rezygnacji z organizowania tradycyjnego Kiermaszu Wielkanocnego w Palmową Niedzielę na Rynku Wielkim w Zamościu. Należy mieć nadzieję, że ta wyjątkowa sytuacja nie będzie miała miejsca w przyszłym roku i mieszkańcy Zamościa jak i goście będą mogli spotkać się na Rynku 20 kwietnia 2022 roku. /info. Muzeum Zamojskie/

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *