Wielki Piątek – dzień Krzyża, misterium Męki i Śmierci Pańskiej

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła nie sprawuje się Mszy św.  Po południu odprawiana jest tylko niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się wyjściem Celebransa i asysty w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę celebrans leży krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

.Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii. Niestety z uwagi na epidemię w tym roku nie może się taka adoracja odbyć w Kościele, każdy dokona adoracji w swoim domu.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie.

Katolicy są zobowiązani w Wielki Piątek do przestrzegania postu ścisłego, czyli do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Prezentujemy uroczystości w Zamojskiej Katedrze pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka.

WIELKI PIĄTEK – dzień Krzyża, misterium Męki i Śmierci Pańskiej

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 10 kwietnia 2020

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *