Wielki Czwartek – Msza Krzyżma w Katedrze w Zamościu

Od Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. W Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 odbyła się Msza Krzyżma, podczas której kapłani naszej Diecezji odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. bp Marian Rojek dokonał poświecenia Oleju Chorych, używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Msza Krzyżma Świętego w Katedrze Zamojskiej celebrowana przez biskupa diecezji zamojsko – lubaczowskiej

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 18 kwietnia 2019

Msza Krzyżma Świętego w Katedrze Zamojskiej celebrowana przez biskupa diecezji zamojsko – lubaczowskiej

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 18 kwietnia 2019
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *