W obronie Poczty Polskiej na Zamojszczyźnie

Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP  podjął skuteczną interwencję przeciwko planowanej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na Zamojszczyźnie.

W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców i samorządowców z terenu Zamojszczyzny o podjęcie poselskiej interwencji przeciwstawiające się planom oszczędnościowej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa lubelskiego, poseł Sławomir Zawiślak podjął skuteczne działania w tej sprawie, czego efektem było powstrzymanie ww. planów dotyczących UP w Łabuniach a wcześniej UP w  Dołhobyczowie.

Możliwością pogorszenia jakości świadczonych usług przez Pocztę Polską szczególnie zaniepokojeni byli mieszkańcy gmin Dołhobyczów i Łabunie, którzy podczas rozmów z posłem Zawiślakiem poprosili o pomoc w sprawie. Zainteresowani, podkreślili, że aktualna praca Urzędów Pocztowych spełnia ich wszelkie potrzeby i oczekiwania.

W piśmie interwencyjnym skierowanym do Dyrektora RS w Lublinie Artura Janczarka oraz Managera HR PKL Lublin Marka Drączkowskiego parlamentarzysta, podzielając zaniepokojenie mieszkańców, podniósł problem możliwości pogorszenia świadczonych usług pocztowych, będących wynikiem planowanych zmian w pracy placówek Poczty Polskiej. Jednocześnie poseł Zawiślak zwrócił się z prośbą o pozostawienie dotychczasowej formuły pracy urzędów, ponowne przeanalizowanie planów reorganizacji i przedstawienie ostatecznych decyzji co do przyszłości placówek Poczty Polskiej na Zamojszczyźnie.

W wyniku zainteresowania się problemem i podjęcia przez posła działań zmierzających do zapobieżenia tej niekorzystnej sytuacji, Wydział Regionalny Pionu Kapitału Ludzkiego w Lublinie zawiesił proces przekształcania ww. Urzędów Pocztowych, pozostawiając z korzyścią dla lokalnej społeczności, ich prace w dotychczasowej formule – w załączeniu skany pism dotyczących interwencji.

Należy wskazać, iż podjęta ostatnio interwencja dotyczącą UP w Łabuniach jest kontynuacją wcześniejszych działań, które podobnie pozwoliły odstąpić od planów przekształcenia UP w Dołhobyczowie./Biuro Poselskie/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *