Trwa remont generalny dworca PKP

Remont dachu, ścian i sufitów. Wymiana okien czy wykonanie nowych instalacji to prace jakie w dwukondygnacyjnym budynku prowadzi firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inwex Spółka z o.o..
Po zakończeniu prac, obiekt będzie przystosowany do potrzeb powstającego tam Centrum Integracji Społecznej, a także służyć będzie podróżnym.
Nowo powstałe (na bazie byłego dworca PKP) Centrum Integracji Społecznej, w ciągu roku zapewni aktywizację zawodową 30 osobom.
Generalny remont dworca to część większego zadania pn. ”Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu”, do którego Miasto pozyskało dofinansowanie zewnętrzne. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 13.2 „Infrastruktura usług społecznych”. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.12.2019 r. Łączne wynagrodzenie brutto 3 969 726,70 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *