Termomodernizacja internatu i wyposażenie warsztatów OHP

Takie były dwa główne tematy dzisiejszej (21 stycznia) konferencji podsumowującej projekty zrealizowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.

Projekt „Kompleksowa modernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy” zrealizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Priorytetu V Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Wartość projektu wyniosła 5 346 878,23 zł z czego dofinansowanie to 3 646 419,76 zł. Inwestycja realizowana była w terminie  od 20.08.2016 r. do 31.12.2018 r.

W ramach modernizacji energetycznej budynków wykonano: izolacje ścian zewnętrznych, podłóg na gruncie i stropodachu; wymieniono oświetlenie na oprawy LED oraz grzejniki; zamontowano regulatory pogodowe, zawory regulacyjne. Ponadto zmodernizowano system wentylacji, wymieniono stolarkę i instalację C.W.U.. W obiekcie pojawiła się też instalacja solarna wraz z kotłami, oraz instalacja fotowoltaiczna wraz z panelami

Z kolei projekt „Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu” realizowany był w terminie 01.02.2018 r. – 30.11.2018 r. Jego wartość to 471 810,00 zł z czego 335 086,97 zł to dofinansowanie.

W ramach zadania wyposażono dwie pracownie:

1. mechanik pojazdów samochodowych (w tym diagnostyka samochodowa), gdzie zostały przygotowane dwie pracownie:

-warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych (w ramach którego zamontowano, min.: testery zbieżności, rolki hamulcowe, urządzenie do sprawdzania luzów, urządzenia do pomiaru światła, emisji spalin, dźwięku, przyrząd
do wyważania kół, podnośnik hydrauliczny oraz komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem)

– warsztat mechaniczny, ślusarki i oponiarski (drobnica), w ramach którego zakupiono narzędzia niezbędne do naprawy nadwozi, poszczególnych części samochodu, min. tester akumulatorów, multimetry, kompresory, myjki, urządzenie spawalnicze)

2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zakupiono m.in. następujące urządzenia: dalmierz, podnośnik do płyt, przecinarka elektryczna do glazury, szlifierki, stół do tapetowania, pędzle, szpachle, zestawy noży, kątowniki czy poziomnice).

( na podst. inf z WK OHP, foto: WK OHP)

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *