Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość

21 listopada br. o godz. 15.20 w Biurze Poselskim Posła Zawiślaka w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość z udziałem posła Sławomira Zawiślaka dotycząca obniżenia cen niektórych biletów oraz wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu oraz w sprawie sytuacji dotyczącej praworządności i demokracji w Polsce.

U Z A S A D N I E N I E

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu jest w dobrej kondycji finansowej co obrazuje m.in. działalność sponsoringowa Spółki. Mając także na uwadze liczne uwagi mieszkańców miasta i okolic dotyczące obniżki cen biletów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości opracował niniejszy projekt uchwały dotyczący obniżenia cen niektórych biletów oraz wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

Najważniejsze zmiany dot. uchwały
1. Wprowadzenie obniżki cen biletów jednorazowych w I strefie ( miejskiej ) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III
– bilet normalny stara cena 2,70 zł, nowa cena biletu 2,20 zł – obniżka 50 groszy
– bilet ulgowy stara cena 1,35, nowa cena biletu 1,10 zł – obniżka o 25 groszy
2. Obniżenie cen biletów czasowych 1 godzinnych w I strefie ( miejskiej ) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III
– bilet normalny stara cena 3,00 zł, nowa cena 2,50 zł
– bilet ulgowy stara cena 1,50 zł, nowa cena 1,25 zł
3. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji dla osób, które ukończyły 60 rok życia za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Dotychczas takie uprawnienie miały osoby, które ukończyły 75 rok życia.

W dniu 15 listopada 2017 r.Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji dotyczącej praworządności i demokracji w Polsce.

Podczas debaty padło wiele stwierdzeń oraz oskarżeń naruszających dobre imię naszej Ojczyzny. Debata ta nie była dyskusją, ale politycznym atakiem na nasz kraj.

Rada Miasta Zamość wyraża swoje ubolewanie nad faktem, że Unia Europejska pomimo poważnych, wewnętrznych problemów, z którymi nie potrafi sobie poradzić( m.in. zamieszki w Hiszpanii, stan wyjątkowy we Francji, kryzys emigracyjny, Brexit, postawa Turcji, terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne), postanawia zająć się naszymi wewnętrznymi  sprawami. Dostrzegamy, że działania organów Unii Europejskiej są bezprawne i stanowią jawne pogwałcenie traktatów członkowskich. Stanowczo potępiamy wszelkie działania, które uderzają w interesy Narodu Polskiego i tym samym wspieramy wszelkie działania, które służą Rzeczypospolitej.

Jednocześnie Rada Miasta Zamość pragnie wyrazić swoje podziękowanie tym Europarlamentarzystom, którzy stale podejmują działania chroniące dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.

Podpisali; Jan Obszański, Dariusz Zagdański, Walewander Marek, Szczepan Kitka, Marek Pogudź, Adam Pawlik.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *