PSP w Zamościu – wydanie monografii „Straż Pożarna w Zamościu – 140 lat historii”

W dniu 19 maja br., w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, zorganizowano konferencję prasową poświęconą wydaniu monografii „Straż Pożarna w Zamościu – 140 lat historii”

W 2022 roku upływa 140 lat od założenia przez zamojskiego farmaceutę Karola Kłossowskiego Towarzystwa Ogniowego – pierwszej formacji strażackiej w dziejach Zamościa. Jubileusz ten stał się dobrą okazją do wydania książki o zamojskich strażakach, ich trudzie, poświęceniu i pasji. Pamięć o niektórych z nich pozostaje w naszej świadomości do dzisiaj, niestety, przez tak wiele lat o innych zdążyliśmy już zapomnieć. Książka powstała i tę pamięć przywraca.

Napisanie książki okazało się niemałym wyzwaniem dla pracowników komendy.Przyniosło nam ono jednocześnie wiele satysfakcji, płynącej z faktu, że stworzyliśmy pierwsze opracowanie tak szeroko opisujące historię zamojskiego pożarnictwa. Nie dało się jej przedstawić w oderwaniu od wydarzeń historycznych, w których uczestniczyli wszyscy Polacy, w tym mieszkańcy Zamojszczyzny. Czasy zawieruchy wojennej ze zrozumiałych względów były okresem najbardziej skąpym w wydarzenia w życiu straży oraz materiały i dokumenty je opisujące. Wiele kłopotu w dostępie do informacji nastręczył także okres powojenny. W naszym przypadku trudność w pisaniu polegała i na tym, że musieliśmy łączyć obowiązki zawodowe z poszukiwaniem materiałów źródłowych czy fotografii. Jednocześnie mamy świadomość, że do wielu faktów zapewne nie udało się nam dotrzeć i ich opisać. Liczymy, że ta publikacja będzie bodźcem do powstania kolejnych opracowań tego typu, które jeszcze pełniej ukażą naszą historię.

Pisząc tę książkę, spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i przychylnością różnych osób i instytucji, bez których nie byłoby możliwe jej przygotowanie. W gronie tym znalazły się osoby związane z formacją, a także wielu sympatyków strażackiej profesji. Starszy brygadier Jacek Sobczyński skierował serdeczne słowa podziękowania do Muzeum Zamojskiego – za przekazanie licznych fotografii ukazujących czasy sprzed wieku oraz do Archiwum Państwowego w Zamościu za życzliwość i wszelką okazaną pomoc przy prowadzeniu kwerend archiwalnych. Szczególne słowa podziękowania skierowano do Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, która zadbała o przyjazny przekaz i piękną szatę graficzną tej monografii. Komendant słowa podziękowania skierował do Pana Andrzeja Wnuka, prezydenta Zamościa, oraz Pana Stanisława Grześki, starosty zamojskiego – za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było wydanie tej monografii.

W konferencji uczestniczyli: Andrzej Wnuk prezydent Zamościa, Stanisław Grześko, starosta zamojski, jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu, dr Jakub Żygawski dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu, Piotr Bartnik dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Leszek Wygachiewicz, realizujący skład i opracowanie graficzne oraz Anna Rudy, która przeprowadziła korektę.

Rzecznik prasowy KM PSP w Zamościu
bryg. Andrzej Szozda

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *