Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenia

pobrane (2)

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że prowadzi nabór na WSZYSTKIE instrumenty i usługi rynku pracy. Zaprasza do korzystania ze staży, szkoleń, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej czy też refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dysponuje także instrumentami adresowanymi do osób młodych potrzebujących wsparcia w starcie na rynku pracy m.in. bonami stażowymi, szkoleniowymi, zatrudnieniowymi i bonami na zasiedlenie. Realizuje również formy wsparcia dla pracodawców, którzy zdeklarują zatrudnienie osoby do 30 r.ż. lub osoby po 50 r.ż są to: refundacja kosztów wynagrodzenia osoby do 30 roku życia oraz dofinansowanie wynagrodzenia osoby bezrobotnej po 50 roku życia. Dodatkowo od marca 2016 r. Urząd realizuje Program Regionalny w ramach, którego wsparciem planuje objąć 75 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich.
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że trwa ciągły nabór na szkolenia indywidualne. Organizuje również szkolenia grupowe w zakresie:
– cukiernik z egzaminem czeladniczym,
– kucharz,
– kosmetyczka,
– lakiernik z egzaminem czeladniczym,
– operator koparko-ładowarki,
– technik sprzedaży z kasą fiskalną,
– szwaczka,
– brukarz,
– kurs komputerowy ECDL.
Zamojski Urząd Pracy zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków zarówno na szkolenia indywidualne, które organizuje pod konkretne potrzeby pracodawców i osób bezrobotnych, jak również na szkolenia grupowe.
PUP w Zamościu posiada na aktywizację osób bezrobotnych jeszcze dużą pulę środków do wykorzystania – 17 720 725 zł, dlatego też zachęca wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl oraz do kontaktowania się osobiście z pracownikami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *