Nowe czasy – nowe wyzwania

Od kilku lat bezrobocie w Polsce systematycznie spada. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy mają komfort w poszukiwaniu wartościowych pracowników. Nowe czasy oznaczają nowe wyzwania i właśnie o nich dyskutowali uczestnicy konferencji „Rynek Pracy na wschodzie Polski – potrzeby i perspektywy” (17 października). Odbyła się ona w hotelu Artis w Sitańcu.

Dobrą okazją do omówienia trendów na rynku pracy była wtorkowa Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pan minister pojawił się najpierw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, a następnie wraz z przedstawicielami władz samorządowych przeniósł się do  hotelu Artis, gdzie odbył się panel dyskusyjny.
Organizatorami konferencji był zamojski PUP, a także Unia Szefów Firm Zamojszczyzny. Dyskusję prowadził Bogusław Klimczuk, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu.
Wszyscy prelegenci zwracali uwagę na tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę osób pozostających bez pracy. W Polsce średnia stopa bezrobocia kształtuje się obecnie na poziomie 7 procent, natomiast w województwie lubelskim wskaźnik ten wynosi 8,9 procent.
Tendencja ta, choć korzystna, wymaga jednak zarówno od władz jak i pracodawców przedsięwzięcie działań mających na celu pozyskanie wartościowych pracowników. A o to nie jest tak łatwo, jak podkreślali zamojscy przedsiębiorcy w kuluarowych rozmowach.
Stanisław Szwed zwracał uwagę na konieczność dostosowania się do nowej
sytuacji na rynku pracy.
– W ministerstwie kładziemy nacisk na dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego, tak zaniedbywanego nie tak dawno temu. Ponadto pracownik potrzebuje odpowiednich zachęt do podjęcia pracy, jak chociażby odpowiednio wysoka stawka godzinowa czy też perspektywa zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony – wyliczał minister.
Doskonale zorientowany w lokalnym rynku pracy Marian Hawrylak, dyrektor PUP Zamość wskazywał na czynniki wpływające obecnie na kwestie zatrudnienia. Wśród nich wymienił m.in. problem z aktywizacją zawodową kobiet i osób z wyższym wykształceniem, wzrost wsparcia socjalnego ze strony
państwa czy też zatrudnianie cudzoziemców.

Do większej współpracy szkół średnich z lokalnym biznesem zachęcali Tomasz Szewczyk z firmy Sitaniec Technology i Renata Chyrchała, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu. Oba podmioty zdecydowały się na większą kooperację co skutkuje otwarciem nowych kierunków kształcenia, m.in. w dziedzinie mechatroniki.
Prezes Unii Szefów Firm Zamojszczyzny, Jacek Socha zwraca uwagę na konieczność organizowania tego typu spotkań.
– Bez wartościowych pracowników realizacja planów biznesowych nie jest możliwa. W ten sposób zwracamy uwagę na potrzebę odpowiedniego ukierunkowania młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dyskusja zaowocuje konkretnymi decyzjami w niedalekiej przyszłości – powiedział Jacek Socha.
Kwestie związane z szeroko pojętymi kwestiami zatrudnienia poruszyli ponadto: Piotr Gawryszczak, komendant wojewódzki OHP w Lublinie, Agnieszka Piętak-Faryna, kierownik zamojskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Andrzej Kubisiak, dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji Workservice S.A., Dariusz Kapusta, dyrektor generalny Krajowego Centrum Pracy sp. z o.o. i
Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS sp. z o.o.

Z poważaniem
Biuro Prasowe USzFZ

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *