Łącznik otwarty

Dzisiaj (31 sierpnia) w samo południe na skrzyżowaniu ul. Namysłowskiego z ul. Kilińskiego odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej ulicy czyli łącznika Prosta – Namysłowskiego.

Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Prace przy budowie trwały od 19 kwietnia 2017 roku.

Wartość wykonanych robót budowlanych to dokładnie 7 116 943,18 zł.

Menadżerem projektu jest ZDI Spółka z o.o.w Zamościu, a wartość nadzoru wyniosła 108 240,00 zł.

Nowo wybudowana ulica ma 631 metrów długości i zaczyna się od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul. Namysłowskiego. Ulica jest przedłużeniem ulicy Namysłowskiego w kierunku torów, przekracza tor główny linii kolejowej Nr 72 przejazdem kolejowym kat. B i łączy się z ul. Prostą na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą, po terenach należących kiedyś do Zakładu Odzieżowego Delia.

W ramach zadania powstało także rondu u zbiegu ulic Prostej z ul. Wyszyńskiego.

Na odcinku od skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Namysłowskiego do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą, po wschodniej stronie został wykonany chodnik zaś po zachodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W istniejącej ul. Prostej wykonano ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W ramach budowy ulicy  wybudowano dwie zatoki autobusowe na odcinku od torów linii kolejowej Nr 72 do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą.

Wykonano również oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji teleinformatycznej dla światłowodu oraz przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek,  Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, senator RP Jerzy Chróścikowski, posłowie na Sejm RP: Agata Borowiec, Jarosałw Sachajko i Sławomir Zawiślak oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *