Dzieło odbudowy trwa

W Zamościu jesteśmy świadkami rewitalizacji największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce wzniesionego w latach 1637-1665.

Przypomnijmy, że Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie OO. Franciszkanów w Zamościu realizuje projekt rewitalizacji w oparciu o umowę nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, osi priorytetowej „8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, działania „8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Wartość całkowita projektu wynosi 23 795 460,08 PLN, w tym kwota dofinansowania unijnego wynosi 20 226 141,06 PLN.

Zasadniczym celem projektu jest odbudowa w historycznym kształcie największego w Polsce XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. franciszkanów w Zamościu (województwo lubelskie) wraz z adaptacją na cele kultury historycznych podziemi kościoła. W zamiarze jest też organizacja w zrewitalizowanej zabytkowej przestrzeni wnętrza i podziemi kościoła wydarzeń kulturalnych o charakterze świeckim i duchowym, w tym m.in. koncertów, wystaw, konkursów plastycznych, spotkań poetyckich, warsztatów. Oprócz prac budowlano-konserwatorskich, przewidziano dostosowanie i wyposażenie dotychczas niewykorzystywanych podziemi obiektu na cele aranżacji muzealnej i działalności kulturalnej.

W ramach zaplanowanego muzeum powstać ma wyjątkowa prezentacja łącząca oryginalne zabytki z multimediami w postaci ścieżki dydaktycznej i ekspozycji nowoczesnych środków interakcyjnych nawiązujących do epoki baroku.

Dzięki pracom odtworzona i wyeksponowana na zostać zniszczona poprzez liczne przebudowy XVII-wiecznej bryły zabytkowej świątyni wraz z elementami wystroju oraz otoczeniem. Realizacja Projektu ma istotne znaczenie dla przywrócenia historycznej panoramy Starego Miasta w Zamościu.

W ramach zakresu rzeczowego oprócz prac budowlano-konserwatorskich przewidziano dostosowanie i wyposażenie podziemi obiektu na cele aranżacji muzealnej krypt kościelnych. Obiekt ma szansę stać się znaczącą atrakcją w regionie, punktem wizyt dużej grupy mieszkańców i turystów z kraju i zagranicy.

Zobaczcie jak wygląda aktualny stan budowli

Poniżej przytaczamy także słowa jakie w dniu święta Najświętszej Maryi Panny, Królowej, 22 sierpnia 2018 r. skierował proboszcz o. Andrzej Zalewski z Ojcami z klasztoru zamojskiego do parafian, zamościan, jak i wszystkich sympatyków:

“Drodzy Parafianie, Sympatycy franciszkańskiej odbudowywanej świątyni w Zamościu, w dniu święta Narodzenia NMP, 8 września 2018 minie rok od rozpoczęcia jej rewitalizacji. Wiedząc, że człowiek ochrzczony jest świątynią Boga, dziękuję za dotychczasowe różnorakie wspieranie odbudowy świątyni tej materialnej. Będąc wdzięczni Bogu i ludziom za dotychczas kontynuowane prace, myślimy także o wewnętrznej aranżacji kościoła. Jest to kolejne duże wyzwanie do wykonania-nowy projekt do realizacji. W jego zakres wchodzi m.in. budowa głównego ołtarza. Dzieło to można wesprzeć według swoich możliwości m.in. przez ofiarowane drewno (dąb, jesion, sosna, świerk), kolorowe metale (miedź, mosiądz, cyna itp.) i inne dobrowolne ofiary. Serdecznie dziękujemy za dary składane przez wielu w postaci modlitwy i doczesnego cierpienia łączonego z krzyżem Zbawiciela. Dobrodziejom franciszkańskiej świątyni ofiarujemy dobra duchowe płynące z Eucharystii przez ręce i serce Matki Bożej, św. Józefa i Świętych Zakonu Franciszkańskiego”.

O tym jak wesprzeć odbudowę informacje znajdziecie TUTAJ.

( źródło: dzieloodbudowy.pl )

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *