Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Krasnymstawie – 22.04.2015 r.

konUprzejmie informujemy, że 22 kwietnia br. w sali Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnystawie – dla uczczenia 69. rocznicy pierwszych powrotów Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym głównie żołnierzy AK, BCh i NSZ z zespołu łagrów sowieckich nr 270 Borowicze do Ojczyzny – staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbył się uroczysty koncert patriotyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Koncert zorganizowano przy współpracy z Kołami Rejonowymi ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie i Żółkiewce oraz Urzędem Miasta Krasnystaw a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz.

Bezpośrednio przed koncertem odbyła się krótka część oficjalna, którą rozpoczęto od wprowadzenia licznych Pocztów Sztandarowych ŚZŻAK Okręg Zamość (w tym reprezentujących Koła Terenowe ŚZŻAK działające na terenie powiatu krasnostawskiego ) i odśpiewania Hymnu Narodowego z udziałem RZAWP.

Powitania zebranych dokonał główny organizator uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość a zarazem Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Podziękował on za przybycie na uroczystość Weteranom walk za wolność Ojczyzny, pocztom sztandarowym, przedstawicielom władz samorządowych z terenu powiatu krasnostawskiego na czele z Burmistrz Krasnegostawu Panią Hanną Mazurkiewicz, przedstawicielom organizacji pozarządowych, licznie przybyłym mieszkańcom miasta i regionu.

W swoim wystąpieniu podziękował za wsparcie współorganizatorom uroczystości, krótko podniósł konieczność pamięci o naszych bohaterach także mieszkańcach ziemi krasnostawskiej oraz przedstawił działalność ŚZŻAK. Przypominał, że na terenie powiatu krasnostawskiego działają Koła Terenowe Związku w gminach Żółkiewka, Gorzków, Rudnik i Kraśniczyn, zachęcał zebranych do pracy w organizacjach społecznych w tym ŚZŻAK, który chciałby aktywniej rozwinąć swoją działalność na terenie powiatu krasnostawskiego. Jak podkreślił w ŚZŻAK aktywnie społecznie pracujący przedstawiciele Młodego Pokolenia, licznymi inicjatywami krzewią patriotyzm i etos Armii Krajowej wśród współczesnego pokolenia Polek i Polaków a nawet skutecznie przeciwstawiają się fałszowaniu historii. Jako przykład podał niedawny zwycięski proces ŚZŻAK Okręg Zamość w obronie pamięci żołnierzy PPP i mieszkańców Uchań, którzy zostali niesłusznie oskarżeni- w jednym z wydawnictw – o jakoby wymordowanie w czasie II wojny światowej 80 obywateli polskich narodowości żydowskiej.

Okolicznościowe przemówienia historyczne dotyczące tematu uroczystości wygłosili : Prezes Koła Rejonowego w Gorzkowie ŚZŻAK Okręg Zamość, Pan Zbigniew Żurek oraz Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków, Pani Dorota Adach, która ponadto podniosła wspaniałą aktywność swojego środowiska, które nie ustaje w skutecznym przypominaniu  gehenny Sybiraków- żołnierzy PPP.

Występ RZAWP poprzedzony został także wręczeniem – przyznanego decyzją Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość a zatwierdzonego przez stosowne urzędy państwowe  – odznaczenia medalu za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Wręczenia w/w odznaczenia dla :

–      Ppor. Tadeusza Forysiaka,
–      Ppor. Wacława Adamczuka,
–      Ppor. Jana Rubaja,
–      Ppor. Tadeusza Króla,

dokonali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł S. Zawiślak, Wiceprezes mjr Tadeusz Kopeć – żołnierz AK, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Żółkiewce Jan Mróz.

Gratulacje wyróżnionym złożyła m.in Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbył się 2 godzinny koncert RZAWP z udziałem solistów, którzy wykonali znane polskie utwory patriotyczne oraz kilka kompozycji współczesnych. Występ zespołu był przerywany brawami publiczności zauważającej także wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów patriotycznych. Po zakończeniu koncertu Burmistrz Hanna Mazurkiewicz podziękowała Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślakowi za inicjatywę organizacji koncertu w Krasnymstawie oraz z podziękowaniem za wspólną dobrą pracę wręczyła od władz samorządowych miasta upominki obecnemu na koncercie Zastępcy Dyrektora RZAWP Panu płk Henrykowi Cierockiemu, Pani Prezes Dorocie Adach i prowadzącemu koncert. Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość zarazem dowódca pocztów sztandarowych por. Andrzej Jaroszyński w towarzystwie Prezesa Koła Terenowego ŚZŻAK w Gorzkowie Z. Żurka wręczył przedstawicielom RZAWP bukiet kwiatów. Na tym uroczystość została zakończona.
kon2

Materiał nadesłał:
Sekretariat
ŚZŻAK Okręg Zamość
Foto.: Magdalena Górecka

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *