12 grudnia 2013 r.Wyróżnienie dla Zamojskiego Domu Kultury.

Wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Zamojskiego Domu Kultury za projekt „Wędrująca Estrada 2013”
Zamojski Dom Kultury dn 9.12.2013 r. otrzymał prestiżowe wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury w kategorii: Samorządowe Instytucje Kultury. Kapituła pod przewodnictwem Jerzego Regulskiego (prezesa FRDL), w składzie: Adam Aduszkiewicz, Jadwiga Czartoryska, Krzysztof Dudek, Wacław Idziak, Sławomir Kopacz, Jan Król, Sławomir Ratajski, Joanna Staręga-Piasek, Jerzy Stępień, doceniła wyróżniające się przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2012-2013 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządowości i demokracji lokalnej w Polsce. W imieniu ZDK nagrodę w Warszawie odebrały: Marta Czerwieniec – główny koordynator projektu „Wędrująca Estrada” i Monika Zawiślak (redakcja ZKK).
Celem projektu „Wędrująca Estrada 2013” było zaangażowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w projektach artystycznych łączących wychowanie przez sztukę ze wspólną zabawą (warsztaty teatralne, cyrkowe, muzyczne, plastyczne). Projekt stworzył także przestrzeń do spotkań z Radnymi Miasta, Zarządami Osiedli, przedstawicielami instytucji samorządowych, państwowych i pozarządowych, co umożliwiło poszukiwanie wspólnych rozwiązań istniejących problemów i wypracowanie dobrych modeli działań.
W realizację projektu, czynnie włączył się zamojskie NGO’sy: Zamojskie Stowarzyszenie Czerwony Smok, Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Stowarzyszenie „Projekt Europa”, Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”, Stowarzyszenie Abrakadabra, Zamojskie Centrum Wolontariatu; SM im. Jana Zamoyskiego, SM im. W. Łukasińskiego, oraz Zarządy Osiedli Słoneczny Stok i Promyk; grupy nieformalne (Grupa Teatralna Utopia); PCK, Uniwersytet Dziecięcy „Unikids”, Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu, MPCR, Piecza Zastępcza, Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Miejska. Wszystkie te podmioty w atrakcyjny sposób zaprezentowały swoją działalność statutową i zachęciły mieszkańców do angażowania się w życie organizacji pozarządowych.
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zamość.

info ZDK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.