Już możemy przejechać ul.Altanową do ul.Lipskiej

Miasto Zamość poinformowało, że 8 lipca 2022 r. zostały rozpoczęte czynności w związku ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót polegających na budowie ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską od km 0+0,00 do km 0+3745,58 oraz ulicy Altanowej od km 0+0,000 do km 0+259,28 w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu” 

W ramach zadania wybudowano: nawierzchnie jezdni, chodnik, zjazdy, ścieżkę rowerową, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, most nad rzeką Topornica oraz przebudowano sieć gazową i sieć kanalizacji sanitarnej.

Jak możemy zobaczyć samemu, możemy już przejechać ul.Altanową od ul. Sienkiewicza do ul.Lipskiej.

 Współfinasowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w  kwocie dofinansowania: 6 879 669,00 zł przy łącznym koszcie kwalifikowalny zadania: 11 466 115,08 zł

Wartość robót z Wykonawcą w wysokości 11 580 655,47 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *