DEFILADA – Żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej po przysiędze

Po  uroczystej przysiędze wojskowej, którą żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej złożyli na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się pokaz musztry żołnierzy  3 brygady zmechanizowanej, defilada i spotkanie z dziennikarzami.

Na konferencji prasowej zapytano ministra Antoniego Macierewicza jak ocenia ćwiczenia Sił Zbrojnych DRAGON –  17. Trzeba przypomnieć, że ćwiczenie  Sił Zbrojnych RP w 2017 roku pod kryptonimem DRAGON-17 odbyły się 25-29 września br. w Polsce.
DRAGON-17 to przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze obronnym, a jego głównym celem jest zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz doskonalenie ich współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i organami administracji publicznej w ramach połączonej operacji obronnej prowadzonej na części terytorium państwa. Ćwiczenia minister ocenia bardzo wysoko. Realizacja zadań Wojsk Obrony Terytorialne jest bardzo sprawna, nie sądziłem że będzie tak szybka, tak skutecznie realizowane szkolenie żołnierzy a to jest nadrzędnym celem.
Gen. bryg. Wiesław Kukuła powiedział – zadania brygad będą dostosowane do społeczności lokalnych ale też do szeroko pojętej sytuacji odwrotnej w danym regionie. Po to regionalizujemy brygady aby je używać to takich potrzeb.
Płk. Tadeusz Nastarowicz – stan reakcji żołnierzy naszej brygady to specyfika postaw, to to że żołnierze mieszkają na tym terenie w którym może zdarzyć się katastrofa , po drugie czas reakcji jeśli żołnierz jest na miejscu a system, który już działa będzie bardzo szybki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *