Awanse nauczycieli

W Sali Consulatus odbyło się wręczenie nauczycielskich aktów awansu zawodowego. Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk wręczył wraz z przedstawicielami Kuratorium Oświaty akty awansu nauczycieli dyplomowanych oraz akty awansu zawodowego z terenu działania zamojskiej delegatury Kolorem żółtym oznaczono n-li odbierających akty w Lublinie (35 osób, którzy otrzymali maksymalną liczbę 10 punktów)

Lista nauczycieli szkół i palcówek Miasta Zamość, którzy otrzymali akt nadania  stopnia mianowanego w dniu 29.08.2017 r.

1. Biłant Piotr Zespół Szkół Nr 2
2. Gabryel Monika Zespół Szkół Nr 5
3. Lewicka Monika Zespół Szkół Nr 5
4. Frankiewicz Jerzy I Liceum Ogólnokształcące
5. Jagi Magdalena Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
6. Turos Małgorzata Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
7. Palak Urszula Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
8. Bochniak Ala Młodzieżowy Dom Kultury
9. Piłat Aneta Centrum Kształcenia Praktycznego
10. Terlecka Renata Centrum Kształcenia Praktycznego
11. Margol Elżbieta Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
12. Pitak Katarzyna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Akty nadania stopnia n-la dyplomowanego  z terenu Delegatury w Zamościu wręczane w KO Lublin 29.08.2017r. Akty nadania stopnia n-la dyplomowanego  z terenu Delegatury w Zamościu wręczane w KO Lublin 29.08.2017r.

1  Kowalczyk Agnieszka Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu BK
2  Sitarz Stanisław Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju –      Technikum Budowlane w BK
3  Krasnopolska Agnieszka Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu BK
4  Wasilewska Monika Barbara Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu BK
5  Jastrząb-Pakuła Jadwiga Zespół Szkół w Horodle MP
6  Słupska Iwona Zespół Szkół w Horodle MP
7  Radziejewicz-Podoba Anna Maria Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim MP
8  Bucior Monika Teresa Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyszkowie MP
9  Dec Marta Elżbieta Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju AST
10 Dajos Magdalena Anna Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu AST
11  Szewczyk Łukasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – Technikum Nr 1 w Zamościu DK
12  Padjasek Kamila Zofia Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju – Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju DK
13  Widz Jadwiga Zespół Szkół w Goraju – Gimnazjum Publiczne w Goraju DK
14  Kałuża Marzena Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie – Gimnazjum w Krasnobrodzie DK
15  Pić Agnieszka Zespół Szkół w Goraju ATM
16  Stanisławczuk Iwona Katarzyna Przedszkole Miejskie Nr 15 w Zamościu AS
17  Kapuśniak Dorota Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie – Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie AS
18  Garbacz Iwona Szkoła Podstawowa w Olchowcu AS
19  Kuźnia Ewa Maria Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu AS
20  Balicka Dorota Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – Technikum w Biłgoraju SK
21  Gnieciak Dorota Katarzyna Zespół Szkół w Michalowie – Gimnazjum w Michalowie SK
22  Krasny Monika Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyszkowie SK
23  ks.Lewandowski Maciej Antoni Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju SK
24  Niańko Agnieszka I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu SK
25  Łaskarzewska Agnieszka Zespół Szkół w Horodle – Szkoła Podstawowa w Horodle TS
26  Wojciechowska Bożena Jolanta I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu TS
27  Blacharz Ewa Ewelina Zespół Szkół w Horodle – TS
28  Ciryt Elżbieta Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju TS
29 S nopek Andrzej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turobinie SJ
30 K oper Katarzyna Anna DK

Lista odbierajacych w dn. 29.08.2017r akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Zamość

1. Gruszka Ewa Maria
2. Mikuła Małgorzata Barbara
3. Wilkiewicz-Juś Jolanta Marzena
4. Gnieciak Dorota
5. Ks. Mazurek Marek
6. Ks. Lewandowski Maciej
7. Ks. Zwolak Sylwester

8. Nosek Beata Zofia
9. Ks. Boryło Leszek
10. Bartoszek Jadwiga
11. Łaskarzewska Agnieszka
12. Kapluk Leszek Janusz
13. Bzdyra Anna
14. Wasilewska Monika Barbara
15. Tryniecka Marta
16. Kostek-Nisztuk Agnieszka
17. Kulanin Marta Agnieszka
18. Fedczyszyn Katarzyna Małgorzata
19. Kycko Eliza Anna
20. Koper Katarzyna Anna
21. Stanisławczuk Iwona Katarzyna
22. Niańko Agnieszka
23. Snopek Andrzej
24. Szewczyk Łukasz

25. Żelazko Svitlana
26. Osiak Tomasz
27. Ks. Grzechnik Piotr
28. Stefanik Dorota
29. Dajos Magdalena Anna
30. Zubrzycka Hanna
31. Wnuk-Więcławek Marzena
32. Czyż-Koperwas Aneta
33. Wilkołazka Małgorzata Anna
34. Lisowska Joanna
35. Waszczuk-Różańska Walentyna
36. Sioma Dorota
37. Piętal Ewa
38. Goryczka Jerzy Stanisław
39. Dec Marta Elżbieta
40. Jastrząb-Pakuła Jadwiga
41. Padjasek Kamila Zofia

42. Grabias Anna Katarzyna
43. Kusiak Anna Dorota
44. Pluta Witold
45. Gorzkowska Agnieszka
46. Luchowska Aleksandra
47. Szałata Teresa Halina
48. Zieliński Jarosław
49. Stanibuła Małgorzata
50. Słupska Iwona
51. Rodzik Agnieszka
52. Mazurek Ewa
53. Łyś Dorota Irena
54. Jaworska Małgorzata Maria
55. Saputa Aleksandra
56. Wojciechowska Bożena Jolanta
57. Ścibak Monika
58. Blacharz Ewa Ewelina
59. Uszko Krystian Mariusz
60. Krasny Monika
61. Bucior Monika Teresa

62. Mulawa Adam
63. Noga Andrzej
64. Radziejewicz- Podoba Anna
65. Krawczyk Bożena Barbara
66. Nieśpiał Marcin
67. Kapuśniak Dorota
68. Balicka Dorota

69. Krukowski Janusz
70. Żujewska Anna Beata
71. Kałuża Marzena
72. Szot Patrycja Katarzyna
73. Tutka Paweł Grzegorz
74. Surma Anna
75. Kowalczyk Agnieszka
76. Kuźnia Ewa Maria

77. Bondyra Katarzyna Marlena
78. Baran Ireneusz
79. Fronczak Alina
80. Lachowska Anna Laura
81. Pogódź Agnieszka Helena
82. Bielesz Marzena
83. Derkacz Wioleta
84. Mróz Justyna
85. Pić Agnieszka
86. Widz Jadwiga
87. Garbacz Iwona

88. Stelmach Cezary
89. Ks. Obirek Paweł Franciszek
90. Cymbała Maria
91. Dobromilska Monika Ewa
92. Kuźma Marlena Katarzyna
93. Ciryt Elżbieta
94. Krasnopolska Agnieszka

95. Ks. Cur Rajmund
96. Kucel Agnieszka
97. Sitarz Stanisław
98. Świstowska Renata
99. Knap Rafał Sylwester
100. Wieleba Jacek
101. Stepaniuk Agnieszka
102. Adamczuk Anna

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *