Informacje o oświetleniu ulicznym, wnioskach 500+, pierwszym września, oraz nowej ulicy Jaworowej

1.Modernizacja oświetlenia ulicznego

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” został wybrany wykonawca
robót – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki, Stanisławów 108, 23-460
Józefów.
Zakres robót w ramach modernizacji obejmuje:
1) Ulica Graniczna na odcinku od ulicy Letniej do ulicy Powiatowej – wymiana istniejących
opraw na oprawy ze źródłem światła modułem LED,
2) Ulica Graniczna na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Letniej – budowa linii kablowej
oświetleniowej,
3) Ulica Janowicka II Etap – budowa linii kablowej oświetleniowej,
4) Ulica Janowicka – odcinek od ul. Janowickiej do ul. Aleje 1 Maja (łącznik ul. Janowicka –
ul. Aleje 1 Maja) – budowa linii kablowej oświetleniowej,
5) Ulica Narutowicza – odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Żdanowskiej – budowa linii
kablowej oświetleniowej,
6) Osiedle Powiatowa – budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicach:
a) Szwedzka na odcinku od ul. Lubelskiej do ulicy Józefa Sowińskiego, następnie
do istniejącego oświetlenia przy nieruchomości nr 68,
b) Szwedzka od ul. Michała Atamanowa do ul. mjr Włodzimierza Milejewa,
c) Michała Atamanowa na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego oświetlenia
przy nieruchomości nr 17,
d) Generała Grzegorza Korczyńskiego na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego
oświetlenia ulicznego przy nieruchomości nr 13,
e) Dembowskiego na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego oświetlenia ulicznego,
f) Powstańców na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego oświetlenia ulicznego,
g) Józefa Sowińskiego na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego oświetlenia
ulicznego w ul. Wojska Polskiego,
h) Akacjowa na odcinku od ul. Szwedzkiej do ul. Lazurowej,
i) Malinowa,
j) Różana,
k) Lazurowa na odcinku od ul. Józefa Sowińskiego do istniejącego oświetlenia ulicznego
przy nieruchomości nr 40,
l) Kalinowa na odcinku od ul. Szwedzkiej do istniejącego oświetlenia ulicznego
w ul. Wojska Polskiego,
m) Generała Andersa.
7) Ulica Północna – montaż słupów oświetlenia na istniejących fundamentach wraz
z oprawami oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła modułem LED,
8) Ulica Tartaczna – budowa linii kablowej oświetleniowej.
Termin wykonania robót objętych modernizacją upływa z dniem 30.11.2017 r.

2.Wnioski 500+

Od 1 sierpnia do 28.08. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjęło łącznie 4 tys.37 wniosków. Na świadczenia wychowawcze (500+) złożono 2 tys.623 wnioski, w tym 727 przez internet. Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wpłynęło 1tys.179 wniosków, 2 przez internet. Na fundusz alimentacyjny przyjęto 235 wniosków. Średnio, dziennie przyjmowanych jest ok.250 wniosków (ogółem).Pewna część wniosków składanych drogą elektroniczną zawiera braki formalne, ale osoby składające wnioski będą wzywane do uzupełnienia danych.

3.Syreny zawyją 1 września

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Zamość informuje, że w 1 września 2017 roku o godzinie 12:00 w ramach kwartalnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone na 1 minutę syreny alarmowe na terenie miasta. Uruchomienie urządzeń alarmowych ma na celu sprawdzenie ich stanu technicznego. W związku z powyższym prosimy mieszkańców
o niepodejmowanie żadnych działań wynikających z alarmu.

5.Nowa ulica Jaworowa
25.08.2017r.została oddana do użytku ul.Jaworowa. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7 z siedzibą w Zamościu. Nowa jezdnia ma długość 559 metrów i szerokość 6 metrów. Wraz
z jezdnią wykonany został nowy chodnik z kostki brukowej, kanalizacja teleinformatyczna, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie w nowej technologii LED. Wykonano również 48 zjazdów do posesji mieszkańców.
Wartość robót budowlanych to 1 901 850,22 złotych brutto.

Informacje dostarczył Marek Gajewski.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *