Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Zamościu

W sobotę 19 listopada w południe w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się msza św. połączona z intronizacją Jezusa Chrystusa na króla Polski. W wydarzeniu wzięli udział biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i przedstawiciele władz.

Dzisiaj 20 listopada w niedzielę w Katedrze Zamojskiej, kościele pw. św.Tomasza o godz.12.00 odbyła się uroczysta msza św. połączona z intronizacją Jezusa Chrystusa na króla Polski. W diecezji zamojsko-lubaczowskiej jako zwierzchnik Kościoła Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odczytał bp. Marian Rojek w obecności księży, Prezydenta Miasta Zamościa Andrzeja Wnuka i licznie zebranych wiernych.

Ks.bp. Marian Rojek powiedział  min …,, Gdy chodzi o uroczystość Jezusa Chrystusa  Króla Wszechświata to właśnie Jego pragniemy na nowo, nie wszyscy, w każdej parafii naszej Ojczyzny w tej 25 letniej zamojsko – lubaczowskiej diecezji tak jak tu jesteśmy, pragniemy w duszy, myśli, w sercu poszczególnych osób modlących się teraz w Katedrze począwszy od biskupa przez kapłanów przez siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, przez dziadków, rodziców, dzieci kobiety i mężczyzn. Przez przedstawicieli wszystkich religijnych oraz parafialnych stowarzyszeń, grup czy także przez wszelkie osoby prezentujące sobą urzędy, władze lokalne, samorządowe, związki, wspólnoty, szkoły, uczelnie, służby mundurowe, medyczne aż po każdą osobę duchowo z nami się łączącą . My jako Polacy, jako ludzie wierzący związani z tą ziemią, pełnoprawni członkowie tego narodu, który został przed 1050 – laty ochrzczony w kościele rzymsko – katolickim Jego Jezusa Chrystusa chcemy dzisiaj uroczystym aktem przyjąć za naszego Króla i Pana.       ….,,  Fundamentem dzisiejszej uroczystości jest życie Jezusa Chrystusa całkowicie zgodne z wolą Boga- Ojca. Nie siła, nie przepych, nie zbytek ani również władza ale przede wszystkim miłosierdzie, miłość, służba, ofiarowanie samego siebie . Zatroskanie o człowieka nadają naszemu Boskiemu Królowi ten szczególny autorytet.        ….,, Ojcze Miłosierdzia chcę Cię dzisiaj obdarować złożoną wczoraj w Łagiewnikach przez przedstawicieli całego Kościoła w Polsce i w państwach a teraz ponawiam w kościołach naszej diecezji oraz czynionym przeze mnie aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, chcę Tobie powiedzieć bądź za wszystko uwielbiony”

Skąd się wzięła intronizacja
Idea intronizacji, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, jest rozwinięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690). Święta ta była mistyczką, której Pan Jezus w objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez papieża Klemensa XIII.

11 czerwca 1899 r., w przededniu Roku Jubileuszowego 1900, Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten oznaczał jednocześnie poddanie się władzy królewskiej Jezusa Chrystusa i uznanie Go za swojego Pana, „ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa” (encyklika „Annum sacrum”).

Rozwinięciem idei zawierzenia świata Sercu Jezusowemu było ustanowione przez Piusa XI w 1925 r. święto Jezusa Chrystusa Króla. Sensem tego nowego święta, jak wyjaśniał papież w encyklice „Quas primas”, było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich.

W 1969 r. papież Paweł VI podniósł święto Chrystusa Króla do rangi uroczystości, postulując czcić Chrystusa jako Króla Wszechświata.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *