75. rocznica Godziny „W” czyli Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku, dokładnie o godz. 17 rozpoczęła się w Warszawie akcja „Burza” czyli Powstanie Warszawskie.Choć trwało 63 dni (niektórzy historycy podają 66 dni)  i zakończyło się dla powstańców klęską to jest przejawem heroicznej walki o wolność i męstwa.

Warto jednak powiedzieć że jego skutkiem było planowane i w dużej mierze zrealizowane przez hitlerowców zburzenie Warszawy.

Tegoroczne uroczystości patriotyczno-religijne 75. rocznicy Powstania Warszawskiego w Zamościu rozpoczęły się około godz. 14.30 tradycyjnie przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej (przy ul. Partyzantów, obok Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu). Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu hymnu narodowego Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Marian Derkacz, w imieniu organizatorów, przywitał uczestników uroczystości. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński.

W trakcie części oficjalnej dokonano wręczenia przyznanych na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość przez Szefa UdSKiOR odznaczeń – Medali „Pro Patria”. Wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel WojewodyLubelskiego, Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu – Sebastian Paul oraz Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, pełniący społeczną funkcję Prezesa ŚZŻAK O/Z. Odznaczenia otrzymali aktywni w społecznej pracy patriotycznej członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie : Leokadia Owsik, Edward Koza, Czesław Stolarczyk i Czesław Stepaniuk. W kontynuacji punktu uroczystości związanego z wręczeniem odznaczeń za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość „Honorową Odznakę ŚZŻAK Okręg Zamość” odebrali: por. Karolina Szady ps. „Brzoza”, Irena Waszyńska, chor. Mariusz Bartnik, mjr Wojciech Brykner, ppor. Andrzej Nowosad, Anna Cichosz, Irena Cecot, Mirosław Bańkowski. Ww. odznaczenia wręczyli Prezes ŚZŻAK O/Z Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Związku por. Andrzej Jaroszyński i członek Związku kpt. Józef Łaba.

W trakcie ceremoniału wojskowego por. Michał Żak odczytał apel pamięci, a  żołnierze 3 . Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem AK Prezes Związku Poseł na Sejm RP S. Zawiślak serdecznie podziękował w imieniu organizatorów wszystkim obecnym za udział w 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i zaprosił na nagrany przez ŚZŻAK O/Z we współpracy z TVP3 Lublin film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski – dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK”, który wyświetlony zostanie w ramach 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w dniu 15 sierpnia br. o godz. 16:00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: jeden z organizatorów obchodów Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Zamość, Sebastian Paul – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Maria Gmyz – Radna Sejmiku Województwa lubelskiego, przedstawiciel biura poselskiego Posła Jarosława Sachajko, przedstawiciel biura Senatora Jerzego Chróścikowskiego, Andrzej Wnuk -Prezydent Miasta Zamość, Piotr Błażewicz – Przewodniczący Rady Miasta Zamość, Monika Zawiślak i Franciszek Josik – Radni Miasta Zamość, Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Artur Waśko – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, liczni przedstawiciele służb mundurowych, kilkanaście pocztów sztandarowych (m. in. poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z, Straży Pożarnej, Policji, Zakładu Karnego, Wojska Polskiego, Internowanych Zamojszczyzny, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu)

Po uroczystościach ok. godz. 15:20  uczestnicy przemaszerowali do Katedry Zamojskiej ulicami: Partyzantów, Łukasińskiego, Grodzką, Akademicką, gdzie o godz. 15:30 w Katedrze Zamojskiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłosił ks.proboszcz Katedry Zamojskiej Robert Strus

Następnie o godz. 16:30 na Rynku Wielkim odbyła się Manifestacja Patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, okolicznościowym wystąpieniem Prezydenta Miasta Zamość oraz apelem pamięci i salwą honorową.

Właśnie o 17:00 na schodach ratuszowych rozłożone zostały barwy narodowe i odpalono biało- czerwone race w celu upamiętnienia i uhonorowania poświęcenia i walki powstańców. ,,Cześć i chwała bohaterom” ,,Bóg ,Honor i Ojczyzna “

Uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 1 sierpnia 2019

Msza św. w intencji Ojczyzny w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Katedrze Zamojskiej

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 1 sierpnia 2019

Uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Rynku Wielkim w Zamościu

Opublikowany przez Życie Zamościa Czwartek, 1 sierpnia 2019
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *