73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Zamość 1 sierpnia

73 lata temu 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Pamiętając o tych chwilach w Zamościu upamiętniono bohaterów tamtych dni.

O godz 9.00 w Kościele pw Zwiastowania Najświętrzej Maryi Pannie w Zamościu rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ojców Franciszkanów pod przewodnictwem Ojca proboszcza gwardiana Andrzeja Zalewskiego, który również głosił okolicznościową homilię, rozpoczynająca obchody uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zamościu. – Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przeszli przez rondo Braci Pomarańskich, ulicą Partyzantów pod pomnik Armii Krajowej Inspektoratu Zamość.

O godz 10,15 przy dźwiękach Hymnu narodowego w asyście pocztu flagowego została podniesiona flaga biało-czerwona na maszt.  Zebranych uczestników uroczystości przywitał Marian Derkacz V-ce Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który jednocześnie przedstawił organizatorów uroczystości: – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, – Parafia pw Zwiastowania Najświętrzej Maryi Pannie w Zamościu, – 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu, przy współudziale Władz Miasta Zamościa i służb mundurowych, szczególnie Policji i Straży Miejskiej Zamościa.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Paweł Kozak V-ce Dyr LO CSM w Zamościu,Apel Pamięci – Przedstawił por Michał Żak – 3ZBZ, następnie salwą honorową i minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów.
– Na zakończenie uczestnicy uroczystości pod pomnikiem AK, złożyli wieńce i kwiaty.
W uroczystości udział wzięli: – Jerzy Chróścikowski – Senator RP, pracownicy biura Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko. – Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość i Małgorzata Bzówka – Dyrektor Wydziału UM, – Witold Marucha – Z-ca Dyr Biura Organizacji Delegatura w Zamościu Lubelskiego UW, – Stanisław Grześko – Z-ca Dyr Lub. Insp. Jakości Handlu ds. Art. Rol.-Spoż. – 3 Zamojski Bat. Zmech.; por Michał Żak i por Sławomir Szumień – D-ca Kompani Honorowej, – ppłk Wojciech Witek – Komendant WKU w Zamościu, mjr Wojciech Brykner – Batalion Obrony Terytorialnej, – mjr Sławomir Rydel – 32 WOG, płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej, – insp. Andrzej Mioduna – KM Policji, – mjr Krzysztof Stefanowski – Dyrektor ZK, – bryg. Mirosław Michoński – PSP – Agnieszka Biernacka – Kierownik KB, – Piotr Małysz – Radny Miasta Zamość, – Janina Kalinowska – Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Bogdan Łopuszyński i Paweł Kozak – Dyrekcja LO CSM Zamość, – Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stow. Internowanych Zamojszczyzny, – Weterani i Kombatanci oraz członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręgu Zamość, Poczty Sztandarowe: WP, ŚZŻAK, Policji, Funkcjonariuszy ZK, Straży Pożarnej, Inter. Zamojsczyzny, Harcerzy i Młodzieży Szkolnej SP 7, oraz media, młodzież szkolna, harcerze, nauczyciele szkół, przedstawiciele organizacji kombatanckich, związkowych, pracownicy samorządowi i instytucji społecznych, społeczeństwo miasta i Okręgu Zamość.

Głównym sponsorem uroczystości był: Grupa „AZOTY”
Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *