Lubelscy Terytorialsi i PGE zacieśniają współpracę

22 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miało miejsce podpisanie listu
intencyjnego o współpracy między 2 Lubelską Brygadą OT a PGE S.A. Dystrybucja.
Sygnatariuszami listu byli – płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony
Terytorialnej oraz Jarosław Kwasek, prezes PGE S.A. Dystrybucja w Lublinie. Dokument
został podpisany w obecności Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.
Jak czytamy w liście intencyjnym, biorąc pod uwagę przedsięwzięcia realizowane przez PGE
Dystrybucja, jak i misję oraz zadania 2 LBOT, obie strony dostrzegają szerokie możliwość
prowadzenia wspólnych działań na szczeblu regionalnym. Zacieśnienie współpracy będzie
miało na celu przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego
województwa.
PGE Dystrybucja S.A., jako operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej,
dostarczający energię do odbiorców z terenu województwa lubelskiego, jest
przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg
zadań na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa obywateli.
Z kolei jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych
oraz ochrona mienia, zdrowia i życia ludności. 2 LBOT jako element Wojsk Obrony
Terytorialnej realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, współpracując z innymi
elementami systemu obronnego państwa.
W liście intencyjnym, strony zobowiązały się rozpocząć prace zmierzające do podpisania
Porozumienia, co do stałych form współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Przewidywana współpraca ma obejmować, m.in. wsparcie przez 2 LBOT podczas usuwania
masowych awarii sieci energetycznych, wykorzystanie potencjału obu stron w realizacji
szkoleń specjalistycznych oraz organizację wspólnych ćwiczeń i treningów. Szczególnie cenna
dla żołnierzy 2 LBOT będzie możliwość szkoleń z wykorzystaniem, kluczowej z militarnego
punktu widzenia, infrastruktury krytycznej, tak ważnej dla funkcjonowania społeczeństwa
i gospodarki.
Warto podkreślić, że 2 Lubelska Brygada OT posiada zarówno odpowiedni sprzęt, jak
i przeszkolonych żołnierzy do realizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak np. usuwanie
awarii sieci energetycznych na dużą skalę. Przypomnijmy, PGE S.A. Dystrybucja i 2 LBOT
miały już okazję przeprowadzić wspólnie ćwiczenia w Cycowie w powiecie łęczyńskim w 2019
r. Żołnierze zapewnili wówczas mieszkańcom tej miejscowości oraz okolic, awaryjne zasilanie
w energię elektryczną z wykorzystaniem własnego sprzętu, tj. kontenerowej elektrowni
polowej – KEP-900.

kpt. Damian STANULA

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *