225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – msza za Ojczyznę

W Katedrze Zamojskiej z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Na początku mszy św. odśpiewany został hymn państwowy z udziałem orkiestry. Msza św. była odprawiona również z okazji święta MB Królowej Polski.

1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował:
„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam..”

W homilii również przypomniane były śluby jasnogórskie kardynała Stefana Wyszyńskiego
,, Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud p o l e c a m y Twojej szczególnej opiece i obronie…..”

We mszy św. uczestniczył prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk z małżonką i v-ce prezydenci, przewodniczący RM Jan Matwiejczuk, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe i kompania reprezentacyjna 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Mszę za ojczyznę poprowadził proboszcz Katedry Zamojskiej ks prał.dr Adam Firosz.

foto.Janek Cios

foto. Mirosław Chmiel

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *