225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – msza za Ojczyznę

W Katedrze Zamojskiej z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Na początku mszy św. odśpiewany został hymn państwowy z udziałem orkiestry. Msza św. była odprawiona również z okazji święta MB Królowej Polski.

1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował:
„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam..”

W homilii również przypomniane były śluby jasnogórskie kardynała Stefana Wyszyńskiego
,, Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud p o l e c a m y Twojej szczególnej opiece i obronie…..”

We mszy św. uczestniczył prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk z małżonką i v-ce prezydenci, przewodniczący RM Jan Matwiejczuk, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe i kompania reprezentacyjna 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Mszę za ojczyznę poprowadził proboszcz Katedry Zamojskiej ks prał.dr Adam Firosz.

foto.Janek Cios

foto. Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *