15-lecie Bursy Międzyszkolnej Nr 2

18 listopada br. o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczyste obchody 15-lecia istnienia i działalności Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Podczas uroczystości dyrektor Bursy Waldemar Leszczyński zaprezentował dorobek i osiągnięcia placówki.

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu funkcjonuje od 01.08.2001 roku. Placówka zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w tym uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Misją Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu jest przejęcie opieki nad młodzieżą szkolną uczącą się poza miejscem zamieszkania na okres nauki w szkole oraz stworzenie optymalnie najlepszych warunków i atmosfery do rozwoju wychowanka, niesienie pomocy, wyrównywanie szans, kompensacja braków i wszystkiego, co pozwoli wychowankom godnie i racjonalnie funkcjonować w dorosłym życiu.  Nadrzędnym celem programu jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i moralnego wychowanków.

Od samego powstania Bursy do chwili obecnej funkcje dyrektora pełni mgr. Waldemar Leszczyński. W bursie zatrudnionych jest 30 osób, w tym 15 nauczycieli – wychowawców, 15 pracowników administracji i obsługi.

Po prezentacji zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych instytucji złożyli na ręce pana dyr. Waldemara Leszczyńskiego najserdeczniejsze życzenia, gratulacje z osiągniętych wyników i dalszych sukcesów dla całej załogi.

W programie uroczystości odbyła się również część artystyczną w wykonaniu młodzieży, zwiedzanie placówki, wystawa wspomnieniowa „W starej fotografii”

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *