Certyfikat dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu

1-img859-002Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu otrzymał certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy przyznany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. Certyfikat otrzymują szkoły i placówki oświatowe na podstawie wyników po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.

Młodzieżowy Dom Kultury otrzymał certyfikat potwierdzający wysoką jakość pracy w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie wymagania: Placówka realizuje koncepcję ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów.

Uzyskanie certyfikatu jakości jest zasługą i sukcesem całego zespołu, tj.: nauczycieli, pracowników i kierownictwa placówki. Jest dowodem bardzo dobrej, sumiennej pracy i współdziałania ze środowiskiem lokalnym, Radą Wychowanków i Radą Rodziców MDK oraz objawem wieloletniego i systematycznego, zaangażowania się jednostki w pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz dla dobra oświaty Miasta Zamość.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *