Zmiany w Zamościu

1. Ławki i kosze na ul.1 maja

W ubiegłym tygodniu na terenach zieleni miejskiej zamontowano nowe ławki i kosze. 30 kompletów urządzeń pojawiło się jako dodatkowe wyposażenie placów zabaw i bulwarów wzdłuż rz. Łabuńki m.in. na nowym odcinku 1-go Maja-Okrzei. Koszt całości zamówienia wyniósł ok. 30tys. zł netto. W tym roku planuje się również zakup i montaż ławek w pasach drogowych oraz urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na miejskie place zabaw.

2. Kolejna potrzebna droga

Nowa droga boczna ul.Wiejskiej o długości 109.25 m. powstanie w Zamościu. Dodatkowo zostanie wykonany chodnik wraz ze zjazdami, budową kanalizacji miejskiej oraz infrastrukturą teleinformatyczną. Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, łączne wartość inwestycji to 338757,12 zł (brutto). Termin wykonania zadania to 30.11.2017r

3. Nowy wzór Karty Dużej Rodziny

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny obowiązujące od 01 sierpnia 2017 r. wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny i wzory nowych oświadczeń dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość i w Biurze Obsługi Interesanta UM jak również będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.

4. Nowe nakładki asfaltowe oraz ciągi pieszo-jezdne w Zamościu

W ubiegłym tygodniu, w ramach remontów nawierzchni asfaltowych, zakończono nakładki na ulicach miasta. Położono warstwę ścieralną na nawierzchniach na ul. Odrodzenia – jezdnia przy CKF „Stylowy” o długości ok. 250m oraz przy Pływalni – odcinek od ul. Zamoyskiego do wjazdu w osiedle o długości ok. 180m. Nową nawierzchnię otrzymał również chodnik na ul. Wyszyńskiego na odcinku ok. 330 m. N tym odcinku zostanie niebawem wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy.
W bieżącym tygodniu przekazany zostanie również plac budowy pod nawierzchnię ul. Chmielnej, gdzie pod koniec ubiegłego roku wykonano kanalizację deszczową.

Informuje Marek Gajewski – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Zamość.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *