UWAGA – Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach

ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZA SIĘ W DNIACH:
Przy Cmentarzu Parafialnym (ul. Peowiaków, ul. Przemysłowa)
OD 31.10.2017 GODZ. 9 OO DO 02.11.2017 R GODZ. 15 00
Przy Cmentarzu Komunalnym (ul. Braterstwa Broni , ul. Śląska)
OD 31.10.2017 GODZ. 9 OO DO 02.11.2017 R GODZ. 15 00

Organizacja ruchu zostanie zmieniona w zakresie:
1. Cmentarz Komunalny przy ul. Braterstwa Broni :
1.1 ul. Braterstwa Broni:
– na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z drogą powiatową Zamość-Chyża
– Wysokie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, tj.:
– w obrębie skrzyżowania z ul. Śląską zostanie zamontowany znak D-3 „droga
jednokierunkowa”,
– od strony miejscowości Chyża /na ul. Braterstwa Broni/ zostanie ustawiona bariera
drogowa U-20b do połowy jezdni wraz ze znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz tabliczką
„ Objazd”, dodatkowy znak B-2 zostanie ustawiony na słupku wraz z istniejącym
znakiem B-18.
1.2 ul. Śląska:
– parking przy stacji trafo zostanie zagrodzony zaporami U-20b ze znakiem B-1 „zakaz ruchu”
wraz z tabliczką „Nie dotyczy MZK”. Ruch komunikacji miejskiej odbywać się będzie ul.
Śląską do parkingu przy stacji trafo.
– po stronie prawej jezdni, na odcinku od przepustu przy ul. Rolniczej do ul. Braterstwa Broni
wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów /znak B-36/ z tabliczkami „Nie
dotyczy poboczy”.
– po lewej stronie jezdni, na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Braterstwa Broni, wprowadzony
zostanie zakaz zatrzymywania się poprzez zastosowanie znaku B-36 (znak należy ustawić po
obu stronach jezdni – od ul. Chłodnej i Braterstwa Broni).
1.3 Tablice informacyjne o objeździe do cmentarza „ç Objazd” zostaną ustawione w
następujących miejscach:
 Al. 1-go Maja/Dzieci Zamojszczyzny
 Okrzei/Dzieci Zamojszczyzny
 Sadowa/Dzieci Zamojszczyzny
 Królowej Jadwigi/Dzieci Zamojszczyzny
 Dzieci Zamojszczyzny/Śląska : tabliczka „Cmentarz è”
2. Cmentarz Parafialny przy ul. Peowiaków :
2.1 ul. Peowiaków:
– na odcinku od końca zatoki postojowej (od strony cmentarza) do skrzyżowania z
ul. Przemysłową obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (znak B-36) z tabliczką o
treści „Nie dotyczy zaopatrzenia do 15 minut”.
2.2 ul. Przemysłowa:
– na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Zaremby (od strony
cmentarza) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
3. Cmentarz Prawosławny przy ul. Odrodzenia – nie planuje się wprowadzania zmian w
organizacji ruchu.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *