Zmiany kadrowe w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp. z o.o.

22 maja 2024 r. niedawno powołana nowa Rada Nadzorcza Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.  w składzie: adwokat Cezary Lipko, Ryszard Szeląg – były wieloletni dyrektor zamojskiego pogotowia i Magdalena Hubala – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM Zamość, podjęła uchwałę o odwołaniu (z dniem 23 maja) ze stanowiska obecnego prezesa spółki pana Damiana Miechowicza.

Z dniem 23 maja br. spółką kierować będzie Mariusz Paszko, wiceprezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.
To on jako prezes od 2011 roku kierował Zamojskim Szpitalem Niepublicznym. Od września 2022 r. zarząd spółki został powiększony. Wówczas na prezesa powołano Damiana Miechowicza, dyrektora zamojskiego pogotowia, wcześniej dyrektora Wydziału Turystyki i Promocji UM Zamość.

Koszty utrzymania prezesa i wiceprezesa oraz rady nadzorczej wynosiły około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Rocznie to ponad pół miliona złotych.

Odwołanie prezesa pozwoli na zaoszczędzenie blisko 200 tysięcy złotych rocznie.

Mariusz Paszko jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych: na UMCS (zarządzanie ochroną zdrowia) i w Lubelskiej Szkole Biznesu (Kontrola i Audyt Wewnętrzny). Ukończył również kilka specjalistycznych kursów dla kadry zarządzającej opieką zdrowotną. Z ochroną zdrowia związany jest od roku 1991 roku. Od 2005 r. był dyrektorem do spraw administracyjno-ekonomicznych Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o., a od 2011 roku – prezesem tej spółki.

Mariusz Paszko będzie miał, podobnie jak inni szefowie miejskich spółek, obniżone wynagrodzenie w stosunku do dotychczasowego uposażenia prezesa.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *