Zmiana zasad obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Zamość

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878), od poniedziałku 25 maja br. w Urzędzie Miasta Zamość została przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Do odwołania zawieszone pozostają przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, jego Zastępców: Małgorzatę Bzówkę i Piotra Zająca, a także Przewodniczącego Rady Miasta Zamość Piotra Błażewicza oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zamość: Jana Wojciecha Matwiejczuka, Piotra Małysza i Dariusza Zagdańskiego.

Do odwołania zawieszone pozostają dyżury Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie rejestracji zgonów w soboty.

Przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy wskazane w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *