Zaproszenie na spotkanie związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urząd Miasta Zamość zaprasza do udziału w cyklu spotkań służących opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030”.

Spotkanie odbędzie się:

W DNIU 17.01.2023 ROKU W GODZINACH 14:00-16:00

W SALI CONSULATUS RATUSZA MIEJSKIEGO, RYNEK WIELKI 13, II PIĘTRO

Jednym z celów spotkania jest rozmowa z mieszkańcami oraz potencjalnymi interesariuszami na temat problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na terenie Miasta Zamość (Uchwała Rady Miasta Zamość
nr XLIX/689/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.)

Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą dokładny przebieg granic obszarów rewitalizacji można pobrać ze strony Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym:

http://rewitalizacja.zamosc.pl/news/63/uchwala-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego.html

Tematyka spotkania:

  1. Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych Miasta Zamość które wymagają pilnej interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych) na obszarze rewitalizacji.
  2. Sposób wypełniania formularza karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Spotkanie poprowadzą konsultanci z firmy Eko-Geo Consulting, którzy z Urzędem Miasta w Zamościu opracowują Gminny Program Rewitalizacji.

Zapraszamy  wszystkich mieszkańców Zamościa, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w spotkaniach.

 Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład w rozwój Naszego Miasta.

Zapraszamy Państwa również do wypełnienia Ankiety, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://forms.gle/yi9X8JvmGge4cqNT7

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *