“Archiwariusz Zamojski” na Platformie CzAZ

Wydawany przez Archiwum Państwowe w Zamościu “Archiwariusz Zamojski” znalazł się na
Platformie Czasopism Akademii Zamojskiej – poinformowali na briefingu prasowym przedstawiciele
Uczelni i Archiwum.

14 grudnia br. w rektoracie Akademii Zamojskiej odbył się briefing prasowy poświęcony Platformie
Czasopism Akademii Zamojskiej, którą otwiera obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia
“Archiwariusz Zamojski”. Udział w nim wzięli: dr Ewelina Polańska – dyrektor Wydawnictwa
Akademii Zamojskiej oraz dr Jakub Żygawski – dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.

– W dobie galaktyki Internetu dawne dyskusje w wąskim gronie badaczy i czytelnictwo papierowych
wydań przenoszą się w nowy wymiar komunikacji. Takim nowoczesnym, łatwo dostępnym miejscem
debaty naukowej w świecie cyfrowym jest Platforma Czasopism Akademii Zamojskiej (w skrócie
CzAZ). Zapewnia globalny zasięg, przyśpiesza naukową polemikę, usprawnia proces wydawniczy, a
także zwiększa cytowalność publikacji, które są łatwo indeksowane w bazach naukowych –
powiedziała dr Ewelina Polańska, dyrektor Wydawnictwa Akademii Zamojskiej.

Listę tytułów publikowanych na Platformie CzAZ z dumą otwiera „Archiwariusz Zamojski” –
czasopismo z bogatymi tradycjami, wydawane od 2002 r. przez Archiwum Państwowe w Zamościu.
Periodyk naukowy zawiera artykuły o tematyce historycznej i regionalnej dotyczące Zamościa i
Zamojszczyzny, powstałe głównie w oparciu o państwowy zasób archiwalny zgromadzony w
Archiwum Państwowym w Zamościu, państwowej sieci archiwalnej oraz archiwach i bibliotekach
zagranicznych. To również wyjątkowe czasopismo, które prezentuje opracowania źródłowe oraz
przedstawia odkryte w trakcie kwerend i badań archiwalnych oryginalne dokumenty.

„Archiwariusz Zamojski” na stałe wpisał się w kalendarz czasopism wydawanych corocznie przez
archiwa państwowe. W ciągu 20 lat na jego łamach ukazały się 223 artykuły napisane przez 74
autorów – historyków, regionalistów, naukowców wielu dyscyplin, ale także debiutujących
pasjonatów Zamościa i Zamojszczyzny. „Archiwariusz Zamojski” kontynuując tradycje, śmiało
wkracza w nowoczesny świat nauki. W ostatnich latach wartość merytoryczna czasopisma wzrosła
dzięki nawiązaniu współpracy z Wydawnictwem Akademii Zamojskiej. Znalazło to odzwierciedlenie w
wysokiej ocenie nadanej w 2022 r. przez międzynarodową bazę indeksacyjną czasopism naukowych
Index Copernicus Journals Master List (73,25 pkt) – powiedział dr Jakub Żygawski, dyrektor
Archiwum Państwowego w Zamościu.

Periodyk jest dostępny na Platformie CzAZ pod linkiem: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/

/materiał DCz/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *