Zaprojektuj trasę historyczną w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości”

Aktywnie uczestnicząc w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość organizuje projekt pt. „Zamojskie drogi do Niepodległości” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Udział w projekcie polega na wykonaniu opisu trasy historycznej najlepiej ukazującego historię walk Żołnierzy Niezłomnych. Opracowanie tras powinno polegać na dokładnym wytyczeniu trasy, oznaczeniu współrzędnych punktów na jej przebiegu, wykonaniu opisu trasy zawierającym szczegółowe informacje historyczne, sporządzeniu aktualnej dokumentacji fotograficznej i załączeniu zdjęć archiwalnych. Organizator sugerujem miejscowości będące punktami docelowymi 5 tras, które rozpoczynałyby się od Muzeum w Bondyrzu (z możliwością kierunku odwrotnego – kończące się w Bondyrzu).  Miejscowości te to Szczebrzeszyn, Zaboreczno, Górecko, Osuchy, Zamość. Organizatorzy dopuszczają również możliwość indywidualnego określenia miejsc docelowych, warunkując by trasy te uwzględniały w swoim przebiegu Muzeum w Bondyrzu jako jednego z punktów. Preferowane są trasy piesze i rowerowe, których długość nie przekracza 30 km.

Trasa powinna przebiegać istniejącymi drogami (polne, leśne i mało ruchliwe drogi gminne).

Zaprojektowany szlak powinien zaczynać się i kończyć w miejscach, do których dochodzi komunikacja publiczna, lub też powinien mieć kształt pętli, czyli rozpoczynać się i kończyć w tym samym punkcie. W miarę możliwości zaproponowana trasa powinna być włączona w sieć już istniejących szlaków turystycznych.

Opis szlaku turystycznego musi być przedstawiony w formie fotograficznej, graficznej (mapka/szkic) i opisowej, na płycie CD.

Mile widziane zaznaczenie trasy na darmowej aplikacji Endomondo i zapisanie jej w formacie .gpx

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończone 18 lat.

Opisy trasy należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość w terminie do 31.07.2018 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zamojskie drogi do Niepodległości”.

Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone opisem według wzoru:

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu (Autora pracy)

Adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail

Tytuł trasy

 

Zaprojektowana trasa posłuży do przygotowania specjalnej aplikacji mobilnej

Szczegółowy dotyczące uczestnictwa oraz sposobu nadsyłania prac znajdują się na stronie  www.akzamosc.pl.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *