37 projektów osiedlowych i 12 ogólnomiejskich w zamojskim Budżecie Obywatelskim

Poniżej prezentujemy pełną listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, kolejnym etapem jest ocena formalna zgłoszonych projektów.

16 Osiedli – 37 projektów (osiedlowe)

PLANTY (6)

“Przebudowa parkingu osiedlowego przy blokach nr 42, 46, 48 na ulicy Peowiaków”

“Wyposażenie w urządzenia edukacyjne placu zabaw dla dzieci”

“Remont parkingu i drogi dojazdowej do budynków ul. Peowiaków 68, 70, 72, 74 oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 –druga część zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2015 r.”  

“Parking ogólnodostępny nr 1”. Ul. Peowiaków od nr 1 do 28”

“Parking ogólnomiejski alternatywny, ul. Peowiaków”

“Plac zabaw RADOŚĆ DZIECKA”

ORZESZKOWEJ – REYMONTA (1)

“Remont części ulicy Wąskiej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej dla samochodów Osobowych w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 13”

KILIŃSKIEGO (3)

“Remont drogi osiedlowej Kilińskiego – Kamienna”

“Remont parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42”

Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego w rejonie ulicy Kamiennej”

ZAMOYSKIEGO (3)

“Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Infułackiej i Hetmana Jana Zamoyskiego”

“Plac parkingowy – Os. Zamoyskiego przy Szkole nr IV Elektryk”

“Plac zabaw dla dzieci”

KAROLÓWKA (2)

“Parking przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu”

“Kontynuacja projektu zagospodarowania terenu pod obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. Królowej Jadwigi dla mieszkańców Osiedla Karolówka”

POWIATOWA (4)

“Remont ulicy J. Dąbrowskiego, przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa przyległych zatok parkingowych”

“Remont ulicy Bukowej i Cisowej w Zamościu”

“Kontynuacja projektu z 2019 roku przy ul. Brzozowej nr 24-30 – remont drogi wewnętrznej od km 0+042,0 przy ul. Brzozowej nr 24-30″

“Remont drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4, 6, Szwedzka 31, 33”

PROMYK (3)

“Budowa 20 miejsc parkingowych przy ulicy Grunwaldzkiej”

“Budowa i remont chodnika wraz z wjazdami na posesje przy ulicy Podwale i Koźmiana na odcinku od ul. Krysińskiego do ul. Sienkiewicza oraz remont nawierzchni ulicy Podwale”

“Zatoka zjazdowa “Pocałuj i jedź”

RATAJA (2)

“Dokończenie utwardzenia i budowy ulicy Nasiennej”

“Modernizacja placu zabaw osiedla Rataja”

NOWE MIASTO (2)

“Zagospodarowanie skwerku przy ulicy Reja”

“Kontynuacja remontu ulicy Poprzecznej”

SŁONECZNY STOK (2)

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu od ulicy Polna 11 do ulicy Hrubieszowska 20 całkowita długość około 140 metrów”

“Wykonanie traktu pieszo – jezdnego od strony wschodniej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu i utwardzenie placów I i II”

PARTYZANTÓW (1)

“Przebudowa ulicy Szymonowica”

STARE MIASTO (3)

“Montaż kamer monitoringu wizyjnego w podwórzach Starego Miasta Zamość – kontynuacja projektu”

“Montaż kamer monitoringu wizyjnego w podwórzach Starego Miasta Zamość – II etap”

“Remont nawierzchni dróg osiedlowych – Ulica Podleśna (od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Związkowa)”

JANOWICE (1)

“Remont chodnika na ulicy Janowickiej”

ŚW. PIĄTKA (2)

“Budowa ulicy Jordana”

“Budowa ulicy Wincentego Pola”

MAJDAN (1)

“Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan”

ZAMCZYSKO (1)

“Remont nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu, II etap”

Projekty ogólnomiejskie (12):

“Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Topornicą w okolicy bloków, która będzie połączona z przejściem dla pieszych i przystankiem naprzeciwko bloków przy ulicy Lipskiej”

“Mini rondo na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Żdanowska,  Krysińskiego”

„Zakup i montaż basenów letnich. Etap I”

“Chrońmy nasze zdrowie – montaż czujników jakości powietrza na terenie miasta Zamość”

“Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Królowej Jadwigi”

“System ścieżek rowerowych wokół Zamościa – uzupełnienia i śluzy przejazdowe jako element poprawy bezpieczeństwa użytkowników”

“Przebudowa i wykonanie wyznaczonych chodników w rejonie trzech osiedli tj.: Planty, Kilińskiego, Powiatowa”

”Utworzenie terenów zielonych z funkcją rekreacyjno – wypoczynkową dla ludności miasta”

“Remont Ubezpieczalni – montaż windy”

“Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów poprzez budowę kładki pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Lipskiej nad rzeką Łabuńką”

“Wzmocnienie zielonych płuc miasta poprzez dosadzenie ok. 7 000 drzew na działkach oznaczonych w planie zagospodarowania 4.10ZL, 4.1ZL, 4.2aZL, 4.2ZL oraz 10.29ZPn przy ul.Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”

“Remont Domu Centralnego z utworzeniem Muzeum B. Leśmiana”

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *