Zamojska kampania Żyję na 100 %

We wtorek, 5 listoapda w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu zainaugurowano zamojską kampanię profilaktyczną „Żyję na 100 procent”.

„Żyję na 100%” to kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Organizatorem kampanii jest Miasto Zamość. Akcję wspiera Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.  Kampania adresowana jest do konsumentów napojów alkoholowych – także, tych  którym wydaje się, że piją niewiele. Chcemy zachęcić każdego mieszkańca  do oceny własnego modelu picia. Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu oraz pokazać alternatywne formy spędzania czasu.

Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu.

– „ Naszą rolą nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji, choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna, ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka. Kampania to jedna z form odpowiedzi na utrzymujący się wysoki poziom spożycia alkoholu wśród dorosłych. Trochę oswajamy się z liczbami i niejednokrotnie ponure statystyki nie robią już na nas wrażenia” – wyjaśnia dyrektor wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość Krzysztof Rusztyn.

– „ Naszą rolą nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji, choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna, ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka. Kampania to jedna z form odpowiedzi na utrzymujący się wysoki poziom spożycia alkoholu wśród dorosłych. Trochę oswajamy się z liczbami i niejednokrotnie ponure statystyki nie robią już na nas wrażenia” – wyjaśnia dyrektor wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość Krzysztof Rusztyn.

W zamojskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. wartość sprzedaży alkoholu wyniosła 79 504 889 zł i jest to wzrost o prawie 16% w stosunku do 2014 r.  Piwo jest najbardziej popularnym napojem alkoholowym. Jego wartość w strukturze spożycia przekracza 50%. W ostatnich dwu latach wzrosła sprzedaż wódki. Na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada w mieście 307 mieszkańców i choć jest to minimalny wzrost w stosunku do lat ubiegłych to na jedną aptekę ogólnodostępną ok. 1800 mieszkańców. Liczba osób nietrzeźwych zatrzymanych do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób  Nietrzeźwych w każdym z ostatnich trzech latach przekroczyła 1300 osób. W zamojskich szpitalach w roku ubiegły   ponad 560 pacjentom w stanie nietrzeźwości udzielono pomocy medycznej.

W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich 20 latach z 7,08 l w 1997 roku do 9,55 l w 2018 roku (dane GUS). Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 200 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Poziom rozpowszechnienia społecznych i zdrowotnych szkód alkoholowych jest tym większy, im powszechniej alkohol jest spożywany w populacji. Ponad 80% dorosłych mieszkańców Polski spożywa alkohol, w tym ok. 12% nadużywa alkoholu.

-„Życie na 100% nie polega na tym, aby je przeżyć, ale aby stało się wspaniałą, bogatą w cenne doświadczenia podróżą, zatem warto tworzyć dobre nawyki. Warto zmieniać swój sposób myślenia. Warto podejmować kolejne wyzwania” –  mówi specjalista terapii uzależnień, prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego Izabella Kwiatkowska.

Kampania potrwa do marca 2020. Powstanie fanpage akcji na Facebook’u, na stronie zamosc.pl będzie utworzona specjalna zakładka, w planach jest przygotowanie spotu/filmu ph. “Żyję na 100 %”. Kampania to również m.in. audycje radiowe, artykuły prasowe, dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych do placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

( inf. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *