Wycofali poparcie dla Prezydenta

W dniu 04.05.2017 r. na posiedzeniu Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Grodzkiego Zamość dokonano analizy dotychczasowej współpracy rekomendowanego przez PiS, na stanowisko Prezydenta Miasta Zamościa, Pana Andrzeja Wnuka ze strukturami partii, w tym radnymi PiS w Radzie Miasta Zamościa.

Z dniem 04.05.2017 r. Zarząd PiS Powiatu Grodzkiego postanowił wycofać poparcie polityczne dla Prezydenta Miasta Zamościa, Pana Andrzeja Wnuka. Tym samym Pan Prezydent nie ma prawa używać znaku graficznego partii ani też powoływać się na jej poparcie w swoich wystąpieniach publicznych.

Jednocześnie członkowie Prawa i Sprawiedliwości, radni oraz osoby rekomendowane przez struktury partii do pełnienia zadań publicznych oświadczają, że tak jak dotychczas nadal będą udzielały wsparcia i pomocy przy wszelkich projektach, inicjatywach służących rozwojowi miasta Zamościa i regionu.

                                                  Oświadczenie Klubu Radnych PIS Rady Miasta Zamość
Uprzejmie informuję, że z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość wyszedł Prezydent Miasta – Andrzej Wnuk.
Klub Radnych PiS nie brał udziału w głosowaniu uchwały z uwagi na:
Klub nie zgodził się z Panem Prezydentem co do zaproponowanego wzrostu opłat z 2 zł na 3 zł za 1 godzinę parkowania, gdyż uważamy, że opłat są wygórowane. Opłata 3 zł jest opłatą obowiązującą np.: w Warszawie. Nasz region jest zdecydowanie regionem biedniejszym. A wzrost opłat za parkowanie spowoduje dalsze ubożenie społeczeństwa.

Członkowie Klubu Radnych PiS dostrzegli, że projekt uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość, przedstawiony przez Pana Prezydenta może mieć wady prawne. Stąd też na sesji w dniu 27.03.2017 r. został zgłoszony wniosek o przerwę w celu uzupełnienia materiału, który uwzględniałby także autopoprawki do projektu uchwały. Jednak radni sprzyjający Panu Prezydentowi, ten wniosek w głosowaniu odrzucili. W konsekwencji podjęto uchwałę, która po interwencji służb urzędu wojewódzkiego, w części okazała się niezgodna z prawem. Ta część uchwały była niekorzystna dla osób, które faktycznie zamieszkują na terenie Starego Miasta, ale nie są zameldowane na Starym Mieście, oraz niekorzystana dla najemców lokali usługowych, którzy wynajmują lokale od innych podmiotów niż gmina Zamość.

W konsekwencji radni po odczytaniu projektu uchwały przez Radnego Rafała Zwolaka podjęli uchwałę, jak wynika z zapisu w protokole, że w obrębie Starego Miasta, jak i Nowego Miasta opłaty będą pobierane przez całą dobę. Nie wiemy czy gdziekolwiek w Polsce obowiązuję takie przepisy niekorzystne dla mieszkańców i turystów.

Klub Radnych Pis jest zaniepokojony, że w obiegu medialnym pojawia się nieprecyzyjna informacja Pana Prezydenta, że mieszkańcy Starego Miasta po interwencji służb urzędu wojewódzkiego będą płacić teraz więcej za parkowanie nawet 500 zł. Nic bardziej mylnego, kwestie ekonomiczne zaproponowane przez Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka, będą obowiązywać.

Podobnie jak Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego Klub Radnych Pis oczekuje na wyjaśnienia od Przewodniczącego Rady Miasta, czy treść przegłosowanej przez Radnych uchwały odpowiada treści uchwały przekazanej organowi nadzoru.
Z poważaniem

Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Miasta Zamość
Jan Obszański

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *