Wybrano wykonawcę obwodnicy Dzwoli i przebudowy DK74

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  wybrała wykonawcę obwodnicy Dzwoli i przebudowy DK74

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową drogi krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź, Antex II oraz PBI Infrastruktura. Rozpoczęcie prac planowane jest w połowie roku.

Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowę drogi krajowej ogłosiliśmy pod koniec września ubiegłego roku. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel (ok. 196 mln zł). Najkorzystniejszą, o wartości ok. 190 mln zł, złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Antex II oraz PBI Infrastruktura (partnerzy).

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, planujemy podpisać umowę z wykonawcą w połowie roku.

Co zbudujemy 

Inwestycja realizowana jest w systemie tradycyjnym. We wrześniu ubiegłego roku uzyskaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co oznacza, że po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane. Obejmuje ona budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km), od Zofianki Dolnej do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola.

W ramach inwestycji wybudujemy jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

#100obwodnic 

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie siedem obwodnic. Trwa też przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca w ciągu DK74. Wyłoniliśmy już najkorzystniejszą ofertę i w przypadku braku odwołań oraz po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, będziemy mogli podpisać umowę. Ponadto trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego (złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej), Szczebrzeszyna, Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76).   /GDDKiA O/Lublin

foto. google maps

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *